چین های حلقه ای

چین های حلقه ای که به همین نام خوانده میشوند(به دلیل اینکه شکلی از فرم یک حلقه را دارند)،به صورتی است که لازم نیست لبه ی آن برروی خط دوخت چین بخورد.این لبه ها بدون چین،به لبه دوخت،صاف وصل میشود،در نتیجه لبه دوخت ضخیم نخواهد شد.به همین دلیل از این مدل میتوان در قسمت های مختلف لباس مانند یقه،پایین دامن،آستین و… استفاده کرد.

این چین ها باهر اندازه ای میتواند باشد.هرچه دایره داخلی آن کوچکتر باشد،دایره خارجی آن بزرگتر خواهد بود و در نتیجه لایه های چین بیشتر میشود.

بنابراین تغییر فاصله بین دو دایره داخلی و خارجی،حالت چین هم تغییر میکند. چین های حلقه ای را میتوان به روش های مختلفی درست کرد. بعضی از آنها با آستر دوخته میشود. برای زیباتر شدن کار،شما میتوانید از رنگ متضاد پارچه،آستر را تهیه کنید.آستر به طور کامل تمام لبه ها ی کاررا میگیرد. به این صورت نتیجه کار جلوه خاصی خواهد داشت.اگر از آستر استفاده نمیکنید میتوانید لبه ها را با انواع دوخت های تزیینی،دوخت پیچی با پایه مخصوص،دوخت با سردوز و دوخت پیچی ظریف با دست،تا بزنید.