حلقه آستین

بعضی از پارچه ها را مانند ابریشم، به سختی میتوان مدل داد. به همین دلیل هنگام دوخت حلقه آستین،ممکن است مشکلاتی بوجود آید. این گونه پارچه ها برای وصل آستین به دقت بیشتری نیاز دارند. هنگامی که دو لبه موازی قوس دار را به هم وصل می کنید، عموما کار، چین یا کیس بر میدارد. زیرا قسمت بالای آستین تقریبا گرد است. در بعضی پارچه ها این نقص خیلی مشخص تر میباشد. برای جلوگیری از این عیب و ایراد ها، از نوار های مخصوص حلقه آستین میتوان استفاده کرد. این نوار ها باعث میشوند که قسمت گرد بالای آستین صاف بمانند و چین نخورند. یک روش خیلی ساده دیگر برای جلوگیری از چین خوردگی بالای آستین این است که لبه دوخت آستین را کمی داخل تر انجام دهید.

چگونگی وصل آستین به حلقه با نوار مخصوص

1- یک تکه از نوار را به عرض 3 سانتی متر که درازای آن به اندازه یک سوم از اندازه حلقه جلو وپشت باشد،ببرید. قسمت دوخت سرشانه را روی نوار علامت گذاری کنید. نوار را روی قسمت داخلی هلال آستین قرار دهید. اندازه نوار باید به اندازه هلال قسمت زیر حلقه باشد.

2-اگر هلال آستین کمی گشاد تر از اندازه نوار بود، هنگام دوخت نوار را کمی داخل تر از خط دوخت بدوزید. همچنین هنگام دوخت نوار را بکشید، اما مواظب باشید که قسمت هلال بالای آستین چین برندارد.

3-با سنجاق آستین را به حلقه آستین وصل کنید. برای این که هلال بالای آستین متناسب و برابر با حلقه آستین شود، کمی نخ دوخته شده بالای آستین را بکشید تا جمع شود، اما مواظب باشید که چین برندارد.قسمت های پایین حلقه آستین را با نوک قیچی ببرید. سپس نوار را به دور حلقه بدوزید و هنگام دوخت کمی نوار را بکشید. نوار را از داخل لبه آستین بدوزید به طوری که لبه اضافی تر نوار به طرف خارج باشد.

4-قسمت های اضافه دوخت حلقه آستین را با قیچی ببرید و دقت کنید که نوار را قیچی نکنید. سپس نوار را به طرف حلقه آستین تا بزنید.

5- نوار را بعد از تا زدن به طرف حلقه، جایی که باید حلقه آستین دوخته شود، بدوزید.یکی دیگر از نوارها را روی قسمت پایین حلقه، جایی که قبلا بدون نوار بود، کوک بزنید و سپس آن را بدوزید. بعد دور تا دور آن را با زیگزاگ ریز بدوزید.

6- آستین را به طرف رو برگردانید. این نوع نوار تنها برای قسمت هلال بالای آستین استفاده می شود.اگر در قسمت بالای آستین چین های ریزی بوجود آمده بود با نوک اتو و درجه حرارت کم، صاف کنید.