دوخت پارچه های پوست

به دلیل اینکه پوست مصنوعی حجم زیادی دارد و ضخیم است،باید پایه چرخ را برای دوخت مستقیم و زیگزاگ تنظیم کنید.سپس بر روی یک تکه پوست،فشارپایه چرخ را تنظیم کنید.همچنین نوک سوزن را کمی شل کنید تا خوب میزان شود.برای اینکه یک دوخت صاف و حرکت یک دست داشته باشید،دو لایه پارچه را جابجا کنید.پشم های پارچه را به طرف خواب پارچه بدوزید.برای پوست های مصنوعی که پشم های آن بلند است و یا به صورت بافتنی است،از دوخت هایی که بصورت زیگزاگ است استفاده کنید. برای دوخت های مخفی مانند یقه و سجاف از دوخت هایی که شبیه دوخت پالتو پوست است،استفاده کنید.در این صورت تکه های لباس را بدون این که دو لبه دوخت را ضخیم نشان دهد،به هم وصل می کنید.( مانند دوخت بخیه).برای پوست های مصنوعی با کرک های کوتاه،از دوخت ساده بهره بگیرید،سپس پشم هارا از داخل دوخت درآورید تا به شکل یک دست به نظر آید.

چگونگی به کارگیری یک دوخت نزدیک به هم بر روی پارچه های پوست مصنوعی

1-پرزهای پوست را به طرف داخل برس بزنید.سپس دو لبه را روی هم گذاشته و سنجاق بزنید.تا موقع دوخت دولبه راحت تر دوخته شود.در این روش،برش نزدیک به لبه در نظر گرفته شده و احتیاج به زاپاس ندارد.

2-لبه های کار را با زیگزاگ کوتاه وپهن بدوزید.پارچه را طوری تنظیم کنید که سوزن درست کنار قسمت برش خورده،راست قرارگیرد،یا میتوانید با سردوز دو نخ لبه ها را بدوزید.

3-دوطرف پارچه را به آرامی بکشید،تا وقتی که دولبه دوخت،درست پهلو به پهلوی هم قرار گیرند.دوخت شما باید به صورت صاف و مستقیم طوری که دو لبه پارچه کنار هم قرار گرفته شده باشد به نظرآید.

4-پارچه را به طرف رو برگردانید و به وسیله یک سوزن که نوک آن گرد باشد،مانند سوزن قالیبافی،پرزها را از لای قسمت دوخت به آرامی خارج کنید.بدین طریق مسیر دوخت و درز لباس دیده نمیشود.