دوخت زیپ

دوخت زیپ یکی از کارهایی است که در خیاطی زیاد استفاده میشود. البته دوخت زیپ به صورت تمیز و مرتب مهارتی است که هر فردی که شروع به خیاطی میکند باید آن راخوب بیاموزد.زیپ در روی لباس جلوه ای خاص به آن میدهد. بنابراین در بعضی از مدل های اسپرت میتوان از آن به عنوان طرحی برای لباس استفاده کرد.دوخت زیپ به دوطریق میباشد.زیپ یک طرفه و دوطرفه.همچنین زیپ در دونوع فلزی و نایلونی وجود دارد.

 

دوخت زیپ:

زیپ مخصوص پیراهن که هر دوطرف آن بسته است و دوطرفه دوخته میشود.

زیپ دامن که باید اندازه آن دقیقا به اندازه درز دامن باشد.زیپ دامن در قسمت بالا باز و انتهای آن بسته است. عموما زیپ دامن را یک طرفه میدوزند.

زیپ کاپشنی یا مجزا که دو انتهای زیپ از هم جدا میشوند.

زیپ شلوار که در داخل درز شلوار دوخته میشود وطوری ساخته شده که میتوان آن را کوتاه کرد.

زیپ های مخصوص روکش مبل و تشک و غیره که دارای دندانه های خیلی درشت هستند. این نوع زیپ ها مقاوم تر از بقیه زیپ ها میباشند.

برای اینکه زیپ به راحتی باز و بسته شود میتوانید کمی صابون به آن بزنید.

 

دوخت زیپ یک طرفه بدون سجاف

درز پشت را تا جاییکه برای زیپ علامت گذاری شده بدوزید. سپس درز را باز کرده و آن را اتو کنید. حال یک طرف درز لباس را درست در کنار دندانه های زیپ قرار دهید و کوک بزنید. وخیلی ظریف از روز بدوزید. طرف دیگر زیپ را درز لباس روی زیپ را گرفته باشد به فاصله یک سانتی متر چرخ کنید. طوری که دندانه های زیپ مشخص نباشد.

 

دوخت زیپ یک طرفه با سجاف

1-یک سانتی متر از لبه سجاف(در قسمت پشت سجاف) و 2 سانتی متر از لبه سجاف چپ را برش بزنید.سجاف را لایی دار کنید و قسمت لبه پایین را سردوز بزنید.

2-طول باز و بسته شدن زیپ را به اضافه 2/5 سانتی متر بیشتر اندازه بزنید. قسمت پایین زیپ را روی محل درز پشت علامت بزنید و آن را تا محل علامت بدوزید. یک سانتی متر لبه راست و 1/5 سانتی متر لبه چپ درز پشت را تا بزنید و سپس روی آن را اتو کنید.

3-لباس را به رو برگردانید و به وسیله چسب مخصوص پارچه لبه راست را درست از محل علامت پایین لباس به زیپ که در حالت بسته قرار دارد چسب بزنید. لبه درز دامن کنار دندانه های زیپ قرار گیرد.

4-سپس زیپ را باز کرده و روی لبه(سمت راست) را با پایه مخصوص زیپ از فاصله 2 میلی متری از دندانه زیپ بدوزید.

5-در این حالت زیپ را ببندید. لبه قسمت چپ لباس را از 3 میلی متری بالای سمت راست لباس قرار دهید و با سنجاق آن را ثابت نگهدارید.

6-زیپ را از طرف سر آن از وسط لبه پارچه ای به لباس بدوزید.

7-زیپ را باز کنید و لباس را به طرف رو برگردانید و سجاف را از 0/5 سانتی متری آن بدوزید. لبه بالا سجاف و دامن را باریک بدوزید.

8-درز دوخته شده لباس و سجاف را در حالی که دو روی پارچه بر هم قرارگرفته باشد. مقابل هم قرار داده و سنجاق بزنید. لبه پارچه ای زیپ و دندانه ها به طرف تا بر میگردد. در حالی که روی قسمت زیر سجاف در مقابل تا قرار دارد. سپس دور سجاف را به دور کمر دامن بدوزید.

9-لبه های دوخته شده را به صورت پله ای قیچی کرده و به طرف رو برگردانید و اتو بزنید. قسمت برگردانده شده را تا آنجا که امکان دارد نزدیک به زیپ با دست پس دوزی کنید و قزن دامن را بدوزید

 

دوخت زیپ روی پارچه های کشی

این روش دوخت در پارچه های بافتنی و پارچه های کشی که از دوطرف قابل کش آمدن است استفاده میشود.این نوع دوخت زیپ را بیشتر روی لباس های اسکی که به صورت یقه های بلند میباشد ولباس های پاتیناژ کاربرد دارد.از هرنوع الگویی می توانید استفاده کنید.کافی است برای باز و بسته شدن آن لبه هایی به اندازه 0/5 تا 1/5 سانتی متر اضافه تر حساب کنید. البته محل دوخت زیپ روی لباس کمی حالت چین خوردگی پیدا خواهد کرد.اما هنگام پوشیدن این حالت کاملا از بین میرود و به چشم نمی آید.

روش دوخت زیپ روی پارچه های کشی:

1-لباس را پوشیده و سپس دولبه ای که باید زیپ روی آن دوخته شود به وسیله سنجاق روی بدن به هم وصل کنید.زیپ را روی آن قرار داده و ابتدا وانتهای جای زیپ را روی لباس علامت بزنید.

2-لباس را درآورید و 5 میلی متر بالای محل علامت زده شده در پایین را بدوزید. لبه های اضافی را ببرید.

3-از یک سانتی متری بالای علامت پایین و 5 میلی متری لبه های بالا.این قسمت را چرخ کنید. یک برش در قسمت پایین زیپ تا یک الی 2 میلی متری دوخت بزنید.

4-زیپ و جای خالی زیپ روی لباس را به چهار قسمت مساوی تقسیم کنید و با سنجاق یا صابون علامت بزنید.

5-لباس را درست در محل دوخت پایین چاک (دوخت وسط) تا بزنید. یک شکل شبیه مثلث به وجود می آید. این قسمت را به طور مستقیم دوبار به طور عرضی برای ثابت نگهداشتن زیپ چرخ کنید.

6-زیپ را روی یک طرف لباس قرارداده و سنجاق بزنید(ازطرف رو). قسمت هایی که روی زیپ ولباس علامت زده بودید باید کاملا برهم منطبق باشند. از فاصله 0/5 سانتی متری روی آن را چرخ کنید. پارچه را بین قسمت ها کمی بکشید این عمل را رویطرف دیگر نیز تکرار کنید.