دوخت زیپ دوطرفه با سجاف

در این شیوه زیپ داخل درز لباس قرارمیگیرد و دوخته میشود. دراین روش نیازی ندارید که سجاف را با دست بدوزید.زیپ وسط یا دوطرفه برای پیراهن. یقه ای که سجاف دارد و غیره استفاده میشود.

1-سجاف یقه را از روی الگو درآورید و برش بزنید.2 سانتی متر از لبه های انتهایی سجاف را در هر دوطرف آن برش بزنید و سپس لایی بچسبانید. سپس درز سرشانه و سجاف را باهم بدوزید ولبه پایین آن را سردوز بزنید.

2-بلندی زیپ را به اضافه 2/5 سانتی متر بیشتر اندازه بزنید. برای لبه های بالایی و دوخت قزن روی حاشیه لباس علامت بزنید. همچنین پهنای سجاف را در بالای لباس علامت بزنید.

3-درز را تا علامت پایین.محل قرارگرفتن زیپ بدوزید و ادامه آن را تا بالا کوک بزنید. لبه ها را سردوز کنید. درز را باز کنید و روی آن را اتو کنید.

4-زیپ را در پشت لباس. درست درمحل وسط درز که به وسیله کوک به هم وصل شده قراردهید.پایین زیپ را روی جایی که علامت زده اید قرارداده و از پایین به بالا بر روی یک طرف درز بدوزید. دندانه های زیپ درست روی خط وسط درز باشد. این عمل را بر روی درز دیگر نیز تکرارکنید.

5-کوکی را که در قسمت بالا لباس. محلی که سجاف قرارمیگیرد. زده اید.بازکنید. زیپ را باز کرده و انتهای سجاف را از فاصله 0/5 سانتی متری لباس بدوزید.

6-لباس را به طرف رو برگردانید. درز دوخته شده سجاف و لباس را مقابل هم قرارداده و سنجاق بزنید. دو روی پارچه مقابل هم قرارگیرد.و همچنین لبه های دور یقه کنار هم قرار گرفته باشد.لبه های زیپ و سجاف( که باهم دوخته شده) را به طرف سجاف برگردانید و دور سجاف را همراه با یقه لباس باهم بدوزید.

7-لبه های دوخته شده را به صورت پله ای قیچی کنید. سجاف را به طرف پشت لباس برگردانید و اتو کنید.

8-لباس را به طرف رو برگردانید و با فاصله 0/5 سانتی متری از لبه درز وسط . زیپ را از پایین به بالا چرخ کنید.