دوخت سجاف آستین

این نوع چاک علاوه بر اینکه برای مچ پیراهن مردانه استفاده میشود برای بلوز. کت حتی پاک یقه جلو یا پشت لباس نیز به کار میرود.این نوع چاک از یک نوار مستطیل شکل درست میشود که نیازی به الگو برای برش ندارد. تنها اندازه گیری دقیق و اتو کشی مرتب و منظم لازم دارد.

روش دوخت:

1-روی پارچه محل چاک را با راهنمایی گرفتن از الگو طراحی کنید وعلامت بزنید.خط خط دوخت را از یک سانتی متری قسمت بالای چاک محاسبه کنید.

2-برای محکم تر شدن و ثابت ماندن اطراف چاک. یک دور دوخت ساده اطراف چاک انجام دهید سپس قسمت وسط این مستطیل را از فاصله 0/5 سانتی متری محلی که دوخت را انجام دادید.برش بزنید. گوشه بالا را تا سر دوخت اریب برش بزنید.

3-یک نوار از راه پارچه به پهنای 6 سانتی متر که در ازای آن به اندازه دور تا دور محل برش خورده به اضافه 2/5 سانتی متر بیشتر باشد برش دهید.

4-نوار را از وسط (از طرف طول آن) تا بزنید و روی آن را اتو بزنید. پشت پارچه در داخل تا قرارگیرد. دوطرف لبه طولی نوار را یک طرف به اندازه 5 میلی متر و طرف دیگر را کمتر از 5 میلی متر تا بزنید و اتو کنید.

5-لبه تا خورده نوار را روی آستین سنجاق بزنید.طوری که قسمت باریکتر (کم عرض تر) نوار را در روی کار و قسمت پهن تر ( عریض تر) زیر کار قرارگیرد. سپس روی دو درز را از روی کار بدوزید طوری که لبه رو و زیر هم زمان باهم دوخته شود. هنگام دوخت نوار را کاملا مستقیم با دست نگه دارید.

6-آستین را طوری که پشت آن به طرف بالا قرارگیرد روی سطح صاف قرار دهید و قسمت نوار دوخته شده را به صورت مستقیم روی هم قراردهید. تنها قسمت گوشه بالای آن را اتو بزنید. سپس گوشه بالا را تا بزنید ( تقریبا به صورت نوک پیکان) و روی آن را اتو کنید و بعد روی آن را بدوزید. سپس مچ را به آن وصل کنید.