دوخت کش های پهن

این کش ها مخصوص کمر دامن و یا شلوار می باشد. به دلیل پهن و عریض بودن چند ردیف دوخت بر روی آن انجام میگیردهنگام دوخت سوزن را طوری تنظیم کنید که ازبین نخ های کش بگذرد و روی کش ها سوراخ نشود زیرا مقاومت کش از بین میرود. ساختمان این کش طوری است که یک راهنما برای دوخت مستقیم و منظم به شمار می آید دوخت روی آن به آسانی انجام میگیرد. این کش ها نسبت به انواع دیگر آن خیلی نرم و سبک است و برای لباس های ورزشی خیلی مناسب میباشد.

روش دوخت این نوع کش:

1-کش را 7/5 الی 12/5سانتی متر کوتاه تر از اندازه دور کمر برش بزنید و دو سر آن را با دوخت زیگزاگ روی هم بدوزید. لبه کمر را یک سانتی متر به طرف پشت تا بزنید. سپس کش و دور کمر را چهار قسمت مساوی تقسیم کرده و به وسیله سنجاق علامت گذاری کنید.

2-کش را روی پشت لباس 0/5سانتی متری لبه تا خورده سنجاق بزنید. کش را طوری روی لباس قرار دهید که علامت هایی به وسیله سنجاق روی کش و کمر زده بودید بر روی هم منطبق شوند. کش را در فواصل دوسنجاق که بر روی کش زده اید به اندازه همان فاصله در روی کمر بکشید و روی آن را بدوزید. این عمل را برای قسمت های تعیین شده دیگر نیز تکرار کنید. دقت کنید که دوخت را روی کش ها انجام ندهید. اندازه دوخت شما 2/5 میلی متر باشد.