دوخت کش های ظریف

این کش ها نرم و لطیف و گاهی کمی کدر می باشند.این کش ها سه برابر طول خود کش می آید. برای لباس های شنا و مایو قابل استفاده است. زیرا در برابر کلر آب مقاوم می باشد.در بافتنی های ضخیم قابل استفاده است به دلیل اینکه از افتادن.شل شدن و بد شکل شدن لباس جلوگیری می کند و حالت کشی آن را حفظ می نماید.این کش ها را اگر یک بار به لباس بدوزید دیر نمی توان از آن برای بار دوم استفاده کرد زیرا سوراخ های دوخت حالت کشی آن را از بین می برد.

روش دوخت کش های ظریف:

1- ابتدا محل دوخت کش را روی پشت پارچه علامت بزنید سپس کش را به اندازه مورد نظر ببرید.

2-کش و لباس را به چهار قسمت تقسیم کرده و با سنجاق علامت بزنید. علامت هارا (کش و لباس) برهم منطبق کنید و با یک دوخت درشت یا زیگزاگ روی آن را بدوزید.کش را هنگام دوخت تا جایی که لازم است بکشید.