دوخت های حلقه ای

در دوخت های حلقوی،نخ را بر روی سطح پارچه به صورت حلقه درمی آورند و در جا با یک شلال ثابت نگه میدارند.دوخت زنجیره و دوخت جادکمه متداول ترین نوع دوخت ها در این گروه هستند.این نوع دوخت اغلب در سیاه دوزی اسپانیایی و سوزن دوزی ژاکوبین یا کرول به کار برده میشود. هر دو دوخت زنجیره و جادکمه برای دوخت خط های،دور طرح و پر کردن داخل طرح کارآمد هستند.دوخت جادکمه برای انواع لبه ها،کناره ها و حاشیه ها و به ویژه در سوزن دوزی انگیسی کاربرد دارد. همچنین دوخت اصلی در توربافی با سوزن است. دوخت زنجیره یا زنجیره دوزی را میتوان برای دوخت کامل یک طرح و گاهی در سطح وسیعی از پارچه با قلاب به کار برد.این دوخت معمولا در سوزن دوزی های چین وهند زیاد دیده میشود و یکی از چشمگیرترین دوخت های سوزن دوزی است.دوخت های حلقه ای دارای انواع مختلف هستند که مناسب با رنگ و بافت پارچه به کار می روند.

دوخت زنجیره

زنجیره دوزی دوخت اصلی این گروه از دوخت ها است و برای حاشیه ها،کناره ها،مشخص کردن خطوط اصلی طرح و پر کردن داخل طرح ها کاربرد دارد و بویژه برای دوخت مارپیچ و شکل های منحنی بسیار مناسب است. برای انجام این دوخت باید نخ را در زیر نوک سوزن حلقه کنید و آن را با انگشت شست دست چپ پایین نگه دارید و در هر شلال،به همان اندازه ی شلال های قبلی از پارچه ی زمینه بگیرید تا از پشت شلال ها یک خط مرتب در پشت پارچه ایجاد شود. برای دوخت شلال بعدی سوزن را داخل همان سوراخی که نخ زنجیره ی قبلی را از آن بیرون آورده اید،فرو کنید.

دوخت زنجیره ی ناپیوسته

این دوخت را((دوخت زنجیره ی گل)) نیز مینامند. معمولا برای دوخت شکل های گل و برگ به کار میرود و همچنین دوخت مناسب برای پر کردن داخل طرح ها است.این دوخت بویژه وقتی شلال های کجزا پراکنده باشند برای نشان دادن نمای دانه دانه یا شنی برروی زمینه ی پارچه کاربرد زیادی دارد.

سوزن را از نقطه ی شروع دوخت که با علامت پیکان مشخص شده است بیرون بیاورید و آن را در همان سوراخ فرو کنید و با حلقه ای از نخ که در زیر سوزن تشکیل شده و به فاصله ی یک زنجیره از پایین بیرون بیاورید. سوزن را از روی حلقه بیرون بیاورید و آن را زیر حلقه ی زنجیره فرو کنید و یک شلال کوچک گره ای یا بست بدوزید و سوزن را از نقطه ی شروع زنجیره ی بعدی بیرون بیاورید.

دوخت پَر

این دوخت را((دوخت مرجانی منفرد)) نیز می نامند.این دوخت داخل طرح را به صورتی تُنک و ظریف پر میکند و نمایی پَر مانند ایجاد میکند.همچنین میتوانید از این دوخت برای زمینه ی کار و مشخص کردن خطوط دور طرح استفاده نمایید. دوخت پَر اغلب در اسموک ها،هم به صورت سوزن دوزی سطح کار و هم بعنوان دوخت اصلی اسموک دوزی،دیده میشود.برای دوخت آن،یک شلال حلقه ای را به طور یک در میان به چپ و به راست بدوزید.

دوخت جادکمه

این دوخت،وقتی شلال ها را به فاصله و جدا از هم بدوزید،(( دوخت پتویی)) نیز نامیده میشود. این دوخت بیش از همه برای حاشیه دار کردن لبه ها و جادکمه ها مناسب است و کاربرد دارد و دوختی مهم برای سوزن دوزی های تزئینی به شمار میرود. این دوخت برای لبه های دالبر و کنگره ای،همه انواع کوچینگ،بست دوزی(قرار دادن چندین نخ کنار هم و زدن بست بر روی آن ها) و برودری دوزی بهکار میرود و برای پر کردن داخل طرح نیز کاربرد دارد. این دوخت از سمت چپ به راست کار میشود.

دوخت زنجیره ی شطرنجی

این نوع دوخت زنجیره آراسته تر و زیباتر از زنجیره دوزی ساده است و به طور یک در میان با دو نخ رنگی متضاد دوخته میشوند.روش دوخت آن به این ترتیب است که سوزن را با دونخ به دو رنگ متفاوت نخ میکنند و هر زنجیره رابایک رنگ نخ میدوزند،برای این کار یکی از نخ ها را که استفاده نمیشود در بلای نوک سوزن نگه میدارند و با نخ دیگر میدوزند.

دوخت زنجیره برجسته

این نوع دوخت را((دوخت زنجیره ی معکوس))نیز مینامند.اگر این دوخت را با نخ ضخیم انجام دهید بهتر به نظر میرسد. روش دوخت به این ترتیب است که ابتدا یک شلال ساده بدوزید و سپس سوزن را دورتر و در امتداد خط دوخت بیرون بیاورید. اولین زنجیره را با رد کردن سوزن از زیر شلال ساده بدوزید و زنجیره ی بعدی را با رد کردن سوزن از زیر زنجیره ی قبلی بزنید و دوخت زنجیره ی برجسته را به همین روش ادامه دهید.

دوخت زنجیره دو قلو

این نوع زنجیره دوزی دوختی تزیینی و برجسته است که برای مشخص کردن خطوط دور طرح و خطوطی که بایستی برجسته دوخته شوند بسیار ایده آل و مناسب است. روش دوخت آن به این ترتیب است:ابتدا یک شلال مستقیم بدوزید و سوزن راکمی پایین تر از پارچه بیرون بیاورید و بدون اینکه از زمینه ی پارچه بگیرید از زیر شلالی که دوخته اید رد کنید و درهمان نقطه در پارچه فرو کنید.سوزن را کمی پایین تر از حلقه ای که تشکیل شده از پارچه بیرون بیاورید و بار دیگر از داخل شلال مستقیم رد کنید تا حلقه ی دوم در زیر حلقه ی اول تشکیل شود. به همین روش دوخت زنجیره را ادامه دهید.

دوخت زنجیره ی دوبل

این دوخت گونه ای دوخت زنجیره ی متداول است که در کناره ها و حاشیه های پهن و پر کردن داخل طرح ها کاربرد دارد.در این دوخت،یک زنجیره به سمت راست و یکی به سمت چپ زده میشود و ابتدا باید یک شلال عمودی کوچک به سمت چپ،در حالی که حلقه ی نخ در زیر سوزن قرا گرفته،بدوزید.

سپس یک شلال عمودی،مانند شروع کار،در خط طرح در سمت راست بدوزید. سپس شلال های بعدی را در داخل حلقه های زنجیره های قبلی بدوزید و سوزن را از میان حلقه ها بیرون بیاورید.

دوخت زنجیره باز

این دوخت به((دوخت زنجیره ی مربع)) و ((دوخت نردبانی)) نیز معروف است. این دوخت برای دوخت نوار ها کاربرد دارد و بیش تردر سوزن های هندی دیده میشود. برای پر کردن طرح هایی با عرض متغیر،میتوانید دوخت زنجیره ی باز را نیز با عرض متغیر بدوزید تا داخل طرح را پر کند. زنجیره دوزی باز را از بالا به پایین کار کنید. سوزن را از بالای حاشیه ی سمت چپ از پارچه بیرون بیاورید و آن را در خط حاشیه ی سمت راست فرو کنید و سپس آن را دوباره از خط حاشیه ی سمت چپ،در حالی که نخ زیر سوزن قرار دارد،بیرون بیاورید.

دوخت زنجیره ی زیگزاگ

این دوخت به((دوخت زنجیره v شکل)) نیز معروف است.این دوخت برای کناره ها و حاشیه ها،خطوط و بویژه خطوط تزئینی دور طرح کاربرد دارد و از زنجیره دوزی های سنتی و اصیل در سوزن دوزی های قدیمی چینی است. به همان روش دوخت زنجیره کار کنید،فقط هر شلال را با زاویه ی مشخص نسبت به شلال قبلی بدوزید. برای آنکه زنجیره به صورت صاف و مسطح نکه داشته شود،هنگام تشکیل هر زنجیره،سوزن را در میان بافت نخ زنجیره ی قبلی فرو کنید تا نخ را سوراخ کند و از پارچه رد شود.

دوخت زنجیره ی مارپیچ

این بافت برای خطوط و طرح هایی که شکل منحنی دارند بسیار مناسب است.زنجیره ها را نزدیک یکدیگر بدوزید،به طوری که دوختی تزیینی به نظر آید و حلقه های زنجیره کمتر مانند دوخت زنجیره ی اصلی و شبیه آن باشد.سوزن را از نقطه ی شروع که در شکل با علامت پیکان مشخص شده بیرون بیاورید و در حالی که نخ را در طرف چپ و پایین نگه داشته اید،سوزن را زیر نخ فرو کنید و سپس از روی نخ بیرون بیاورید و به همین ترتیب دوخت را ادامه دهید.

دوخت زنجیره پَر

این نوع زنجیره دوزی دوختی منظم و آراسته برای حاشیه ها و کناره هاست.این دوخت از یک دوخت زیگزاگ در مرکز تشکیل شده است که روی نوک های آن یک زنجیره دوخته شده است.از نقطه ی شروع،یک شلال زنجیره ی متمایل به چپ و یکی به راست به طور یک در میان بدوزید،سپس زنجیره ها را با شلال های مورب به هم متصل نمایید.

دوخت خوشه گندم

این دوخت برای خطوط تزیینی کاربرد دارد و وقتی به صورت مجزا دوخته شود،بعنوان دوختی برای ایجاد پس زمینه ی دانه دانه یا شنی به کار میرود. اغلب برای اسموک دوزی از این دوخت استفاده میشود. این دوخت از دوشلال مورب که انتهای آن ها با یک شلال زنجیره به هم متصل شده اند تشکیل شده است. هنگامی که این دوخت را برای ایجاد پس زمینه ی دانه دانه یا شنی به صورت تک تک و مجزا میدوزید باید یک شلال حلقه ای بدوزید و با یک زنجیره ی مجزا آن را به دو نیم تقسیم کنید.

دوخت گلبرگی

این دوخت زنجیره ی آویز گونه برای طرح های دایره ای و حلزونی و مارپیچ به کار میرود. این دوخت از یک شلال ساقه و یک زنجیره ی جدا در وسط هر شلال ساقه تشکیل میشود. ابتدا روی خط طرح و یک شلال ساقه بدوزید و سپس یک زنجیره ی جدا در وسط شلال ساقه بدوزید و نخ را از روی حلقه ی زنجیره بیرون آورید و سوزن را نزدیک انتهای حلقه فرو کنید که با شلال کوچکی زنجیره را نگه دارد و سوزن را برای دوخت شلال ساقه ی بعدی،از روی خط طرح بیرون بیاورید.

دوخت زنجیره ی گل آذین

این دوخت را((لبه دوزی با منجوق))نیز می نامند.دوخت زنجیره ی گل آرایشی دوختی تزیینی است که برای شکل های خاصی از گل ها به کار میرود.همچنین برای حاشیه ها و کناره ها و لبه های زینتی باریک و ظریف لباس نوزادان کاربرد زیادی دارد. برای انجام این دوخت نخ را باید از سمت چپ رد کنید و آن را در پایین شل و آزاد نگه دارید تا حلقه درست شود.

دوخت قیطان

قیطان دوزی دوختی تزیینی برای حاشیه ها و کناره ها است که اگر با نخ ضخیم دوخته شود بسیار زیبا به نظر میرسد.