دوخت های مخصوص

1- دوخت ساده: این نوع دوخت بدین گونه است که برای پوشاندن لبه های خارجی درزها،ازیک نوار اریب مخصوص و شفاف استفاده می کنید.این روش ساده و در عین حال نتیجه کاملا بهتر وتمیزی دارد. سپس روی نوار را بایک زیگزاگ یا دوخت معمولی چرخ میکنید.

2- دوخت دوبله: این نوع دوخت بدین صورت است که ابتدا دولبه پارچه را از رو باهم چرخ کنید و بعد دولبه را باهم تا بزنید و از رو چرخ کاری کنید. این نوع دوخت برای آستین مناسب است.

3- دوخت با ماشین سردوز: این نوع دوخت با سردوز های 3 نخ و 4 نخ انجام میشود.

 

طریقه تا زدن پارچه های گونی بافت:

1- ابتدا لبه کار را سردوز ریز بزنید.بعد به فاصله مورد نظر،لبه را به طرف پشت پارچه تازده و سنجاق بزنید و سپس چرخ کنید.

2- در این روش دوخت،ابتدا لبه پارچه را با یک نوار اریب هم رنگ پارچه بدوزید.بعد به اندازه دلخواه لبه را تا زده و پس دوزی کنید. به هنگام دوخت سعی کنید که نخ را زیاد نکشید.

3- در این روش،ابتدا به اندازه دلخواه،از لبه پارچه علامت گذاری کنید و روی آن را بدوزید.سپس میتوانید نخ های زیر محل دوخته شده را،یکی یکی بکشید تا لبه پایین لباس و یا لبه آستین ریش دار شود.