روش تا زدن پایین لباس

پارچه های ظریف و نازک را بهتر است به شکل باریک تا بزنید. زیرا لبه تا،در این نوع پارچه ها از روی لباس دیده میشود و جلوه خوبی ندارد. تا زدن به صورت نرمال بر روی پارچه های معمولی، متفاوت است. معمولا بین 5 تا 6/5 سانتی متر. بر روی پارچه های ابریشمی ویا شبیه ابریشم میتوانید بجای چرخ کاری از یک پس دوزی نامرئی یا زیگزاگ شل استفاده کنید.بعضی از این گونه پارچه ها را بهتر است که یک تای باریک بزنید.زیرا اگر تا پهن باشد، لباس سنگین و آویزان میشود و ظاهری زشت پیدا خواهد کرد.

چندین روش برای تا زدن وجود دارد: یک نوع اینکه با چرخ سردوز، لبه آزاد را سردوزی کنید. ویا اینکه به صورت خیلی باریک سردوز بزنید و یا به صورت یک نوار باریک و ظریف تا بزنید. روش های دیگر تا زدن نیز کمی به تجربه نیاز دارد. روش بعدی تا زدن به صورت دو ردیف چرخ کاری است که برای پارچه هایی که به راحتی ریش ریش میشوند، مناسب است. نوع دیگر تا زدن خیلی ظریف و باریک است که با یک دوخت مستقیم و زیگزاگ انجام میگیرد. روش بعدی تا زدن به وسیله پایه مخصوص است. وقتی از پایه تا استفاده میکنید، در طول دوخت به صورت اتوماتیک پارچه را به اندازه لازم وباریک و مساوی تا میزند.

نوع دیگر تا زدن، با دست است. بدین ترتیب که لبه پایین پارچه را با دست میپیچانید و خیلی ظریف پس دوزی میکنید . هنگام پس دوزی سعی کنید که نخ را زیاد نکشید. اگر په این نوع تا زدن خیلی وقت گیر است، اما وقتی کار تمام میشود نمای بسیار زیبایی به لباس میدهد. این نوع تا زدن بیشتر روی پارچه های بسیار ضعیف و نازک مانند حریر، ابریشم و یا پارچه هایی از این قبیل انجام میگیرد.