روش تا زدن لبه لباس با دست

1- ابتدا از فاصله 5 میلی متری زیر محلی که می خواهید تا بزنید، یک دوخت کوتاه و باریک انجام دهید. سپس با قیچی تیزو لبه باریک، اضافه درز را ببرید و اتو کنید.

2- سپس لبه را، بالای خط دوخته شده، به طرف پشت لباس تا بزنید. با یک سوزن بسیار باریک و نخ ظریف، یک دوخت به شکل زیگزاگ انجام دهید. هنگام دوخت دقت کنید که نخ را زیاد نکشید، بلکه زیگزاگ را تقریبا شل انجام دهید. هنگام وارد کردن سوزن داخل پارچه، سعی کنید تنها یک تار از پارچه را بردارید و از سمت راست به چپ کار کنید.

3-بعد از هر 3 الی 4 سانتی متر دوخت. برای این که لبه پیچ بخورد نخ را کمی بکشید.

 

روش دوخت با پایه پیچ ( پایه مخصوص تا زدن )

1- ابتدا لبه را دوبار به طرف زیر یا پشت پارچه، به فاصله 3 میلی متری تا بزنید.با انگشت روی تا را فشار دهید و بعد لبه را زیر چرخ بگذارید و آن را بدوزید.

2- سوزن را داخل پارچه کنید، پایه چرخ را بلند کنید، نخ پشت را روی دست چپ نگه دارید و با دست راست، لبه آزاد را زیر پایه چرخ هدایت کنید.

3- هنگام دوختن پارچه را بکشید و مستقیم نگه دارید و به طرف پایه چرخ هدایت کنید. در طول دوخت سعی کنید، مقدار ثابتی از پارچه را به طرف پایه به طور منظم نگه دارید، تا اندازه ها همه جا مساوی باشد.