روش چسباندن لایی بر روی پارچه های مخمل

هنگامی که میخواهید پارچه مخمل صد درصد کتان را لایی دار کنید،ابتدا بهتر است بر روی تکه ای از پارچه امتحان کنید تا مشخص شود که لایی دار کردن،پارچه مخمل را خراب نمیکند،سپس بر روی پارچه اصلی استفاده کنید.برای لایی دار کردن اینگونه عمل کنید: ابتدا روی میز،یک حوله کرک دار بیاندازید.ای نکار مانع از جمع شدن لایی چسبان میشود. سپس لایی را روی پشت پارچه بچسبانید. اما اگر پارچه مخمل با گرما جمع میشود،از لایی چسبان استفاده نکنید. از لایی هایی استفاده کنید که نیاز به چسباندن ندارد و با دست دوخته میشود. اگر چنانچه روی لایی،جایی که نزدیک لبه کار است،یک حالت جمع شدگی و چروک به وجود می آید،ابتدا لایی را با قیچی زیگزاگ،قیچی کنید. در این حالت لایی بهتر روی پارچه قرار میگیردو لبه های آن چروک برنمیدارد. برای پارچه های مخمل براق فقط از لایی که با دست و یا چرخ دوخته میشود،استفاده کنید.

طریقه اتو کشی مخمل:

تمام پارچه های مخمل یک روش مخصوص برای اتو کشی لازم دارند.برای این منظور از اتوهای بخار مخصوص و صفحه مخصوص اتو مخمل استفاده کنید و دقت کنید که پارچه برق نیافتد. هنگام اتو پارچه های مخمل براق دقت بیشتری به کار ببرید.محل دوخته شده را با انگشت خود فشار دهید.اتو را روی پارچه فشار ندهید و به طور مستقیم روی پارچه نگذارید.بعد از اتو کشی،بگذارید پارچه سرد شود و بعد کارتان را شروع کنید.

روش دوخت:

هنگام دوخت پارچه های مخمل دو مشکل عمده وجود دارد.مشکل اول این که ممکن است محل دوخت به هم پیچیده شود.دوم اینکه دوروی پارچه زیر چرخ،یکدست حرکت نمیکند و جلو نمی رود. برای اینکه یک دوخت کاملا تمیز و مرتب داشته باشید،ابتدا چرخ را خوب تنظیم کنید.اگر یکی از مشکلات به هم پیچیدن است،نخ بالایی را کمی شل کنید.اگر پارچه یکدست جلو نمی رود،فشارپایه را روی پارچه کمتر کنید. یا از یک پایه مخصوص برای این تیپ از پارچه ها استفاده کنید. برای ثابت نگه داشتن پارچه از سنجاق های ظریف و بلند استفاده کنید. همیشه دوخت را به طرف خواب پارچه انجام دهید.چرخ خیاطیتان را همیشه تمیز نگه دارید و سوزن چرخ را برای دوخت مخمل زود به زود عوض کنید،به دلیل اینکه مخمل به راحتی ریش ریش میشود،تمام لبه های آزاد را سردوزی کنید.اگر میخواهید آستر بدهید،لبه هایی که زیر آستر قرار میگیرد را با قیچی دالبر دار قیچی کنید تا ریش نشود.در این صورت نیازی به سردوزی ندارید.اگر از آستری استفاده نمیکنید،لبه پارچه را با یک نوار اریب شفاف لبه دوزی کنید.یا با چرخ سردوز،پاکدوزی کنید.لبه های دوخته لباس را به شکل پله ای قیچی کنید.هرگز لبه ها را کمتر از 5 میلی متر قیچی نکنید.

روش دوخت مخمل:

1-دو روی پارچه را روی هم قرار دهید و به وسیله سنجاق های نازک،محل های دوخت را به هم وصل کنید. دقت کنید که پایه های چرخ روی سنجاق ها نرود. سنجاق ها را یکی یکی بردارید.سپس محل دوخت را بدوزید. اندازه دوخت ها 2/5 تا 3 میلی متر باشد. پارچه را خوب صاف کنید و از هر دوطرف پارچه را نگه دارید و به نرمی بکشید.

2-به فاصله هر 5 تا 7/5سانتی متر که روی درز را دوختید،سوزن چرخ را همانطور که داخل پارچه است،پایه را بالا دهید و ودلبه پارچه را میزان کنید،سپس با یک سنجاق روی پارچه را نگه دارید و محل را بدوزید.

3-قسمت های قوس دار و باریک را با دست بدوزید.هنگام دوخت از نخ بسیار نازک استفاده کنید و هر 2/5 سانتی متر را به صورت دوخت رفت و برگشت بدوزید. بعد با چرخ،قسمت های مستقیم درز را طبق روش گفته شده بدوزید.