روش قرار دادن الگو روی پارچه چهارخانه منظم

پارچه را از وسط طوری تا بزنید که زیر و روی پارچه،خط ها و چهارخانه های آن در یک مسیر باشند.سپس پارچه را به هم سنجاق بزنید تا جا ب جا نشود.قسمت مرکز جلو و پشت الگو را روی رنگ هایی که قوی تر و پررنگ تر است قرار دهید.لبه صاف پایین مدل را روی نوار اصلی که پررنگ تر است قرار دهید،نه روی رنگ های فرعی پارچه.لبه قوس دار مدل را روی نوار رنگی فرعی پارچه قرار دهید.برش سرشانه،جیب و نوار جلو لباس را میتوانید به صورت اریب بر روی پارچه قرار دهید.

 

روش قرار دادن الگو روی پارچه چهارخانه نامنظم

الگو را روی یک لای پارچه قراردهید وتکه هایی که دوباره باید بریده شود،مانند دو تکه جلو(سمت راست و چپ جلو)، بالاتنه،پشت و دوآستین را به طور کامل روی پارچه قرار دهید(به جای استفاده از نیمه الگو،از الگوی کامل استفاده کنید.). جلو و پشت را روی نوار رنگی اصلی پارچه قرار دهید. لبه پایین الگو را به همان طریقی که در پارچه های چهارخانه منظم شرح داده شد،روی پارچه قرار دهید. یک روش دیگر،قرار دادن الگو روی پارچه بدین گونه است که پارچه را روی نوار رنگی اصلی آن تا بزنید و سپس تمام تکه های الگو را روی آن سنجاق بزنید.همه تکه های اصلی الگو را روی یک طرف پارچه قرار دهید و برای سرشانه،یقه،جیب و نوار جلو لباس میتوانید به دلخواه از خلاف جهت پارچه استفاده کنید.

 

روش برش پارچه های چهارخانه

1-تکه های مختلف الگو را روی پارچه طوری قرار دهید،که قسمت های علامت زده(روی الگو) محل دوخت کنارهم قرار گیرد.الگو آستین طوری روی پارچه گذاشته میشود که علائم اتصال آن،کاملا با حلقه جلو مطابقت داشته باشد و علامت ها،کنارهم و برهم منطبق باشند.این نکته مهمی است که همیشه پارچه های چهارخانه را روی محل دوخت مطابقت دهید،نه روی محلی که پارچه برش خورده است.

2-سجاف جلو را روی تکه جلو لباس قراردهید.قسمت وسط پشت گردن لباس،با وسط یقه پشت،کنارهم قرار گیرند..شاید از نظر شباهت یقه با سجاف،خیلی به هم شبیه نباشند اما از پهلو قرینه خواهند بود.

3-هنگامی که از مدل های بالاتنه،تاپ و دامن استفاده میکنید،لبه های الگو بالاتنه و قسمت کمر دامن را روی پارچه طوری قرار دهید،که علائم مشخص شده روی الگو،کاملا در یک راستا قرار گیرند(به علامت فلش در گوشه های الگو-بالاتنه ودامن-توجه کنید.)

4-تکه های سرشانه،مچ ها،کمر لباس و تکه های دیگر را روی پارچه طوری میزان کنید که خط های مستقیم پارچه،درست وسط الگو قرار گیرد.بدین طریق هنگام دوخت،خط ها و چهارخانه ها در یک راستا،کنارهم قرار خواهند گرفت و لباس زیبا و شیک میشود.

5-الگو جیب را روی لباس علامت گذاری کنید،تا هنگام دوخت بر روی لباس خط ها و چهارخانه های آن با لباس در یک مسیر باشد.اگر جیبی کاملا شبیه طرح پارچه آماده کنید،این جیب بر روی لباس بوضوح دیده نمیشود.اما برای این که جیب مشخص باشد میتوانید آن را از اریب پارچه برش دهید.