روش های استفاده از دکمه های فلزی

اگر از دکمه فلزی بدون پوشش برای لباس هایی که از جنس پارچه های ظریف و نازک یا پارچه های گونی بافت و بافت درشت. استفاده میکنید برای این که مانع از دیده شدن فلز دکمه شوید. روی دکمه را با رنگ هم رنگ پارچه رنگ بزنید و یا اینکه از دو لایه پارچه با کمی چرخش بر روی هم استفاده کنید.

برای اینکه پارچه بر روی دکمه فلزی خوب فرم بگیرد. قبل از چسباندن بر روی دکمه. پارچه را خیس کرده و روی دکمه بگذارید.