روش وصل کردن تکه های پارچه بدون سنجاق

پارچه هایی که پر حجم و ضخیم هستند به راحتی به وسیله سنجاق به هم وصل نمیشوند.هنگام دوخت پارچه هایی مانند پوست. چرم. جیر مصنوعی یا پارچه های رو مبلی و لحاف های پشم شیشه برای ثابت نگه داشتن دو روی پارچه برهم از کلیپس. گیره لباس. نوار چسب و نظیر این ها میتوانید استفاده کنید. این وسایل را همانطور که در حال دوخت هستید میتوانید یکی یکی از روی پارچه بردارید. تا به پایه و سوزن چرخ آسیب نرساند و باعث صدمه دیدن آن نشود.درعین حال دو روی پارچه هم جابجا نمیشود.

  • به وسیله کلیپس یا گیره کاغذ دولبه پارچه ضخیم را ثابت نگه دارید و مانع از جابجا شدن آن درحین دوخت شوید.
  • هنگامی که سنجاق باعث خراب شدن و صدمه زدن به پارچه میشود. میتوانید از نوار چسب های مخصوص خیاطی استفاده کنید.