شناخت پارچه های نازک و ابریشمی

پارچه های نازک و ظریف به دو دسته تقسیم میشوند: 1- نرم 2- خشک

که نوع خشک آن در برش و دوخت بسیار آسان تر و راحت تر از نوع نرم آن میباشد. انواع نرم و ظریف آن عبارتند از: 1- باتیست 2-شیفون 3-ابریشم چینی 4- ژورژت

و انواع خشک آن عبارتند از: 1- ارگانزا 2- وال 3- ارگاندیس

جنس این پارچه ها به گونه ای است که هر نوع علامتی در پشت پارچه،مستقیما از روی پارچه دیده میشود. مانند دوخت سجاف و تا زدن. بنابراین باید دقت و توجه زیادی هنگام دوخت این نوع پارچه های ابریشمی یا ابریشم طبیعی هستند و یا مصنوعی مانند پولی استر، نایلون و ریون. تقریبا تمام پارچه های ابریشم مصنوعی به هنگام شستشو تنگ و خراب نمیشوند و می توان آن ها را با ماشین لباسشویی نیز شست. این گروه از پارچه ها عبارتند از: 8- شارموس 9- کرپ دوشین 10- ژاکارد ابریشمی 11- کرپ که پشت آن به صورت ساتن است 12- فایله ( نوعی پارچه ساده بافت که برای روسری، پیراهن زنانه و بچه ها به کار می رود).

پارچه های ابریشم مصنوعی و طبیعی که ظریف نیستند نیز همان مشخصات پارچه های ظریف و نازک را دارند. به دلیل جنس این نوع پارچه ها ، باید هنگام دوخت، دقت و توجه کافی روی آن به عمل آورد.