طریقه استفاده از کاور پلاستیکی برای الگو

چگونه الگو را باکاور پلاستیکی بپوشانید؟

الگوهایی که شما با کاغذ تهیه می کنید براثراستفاده زیاد خیلی زود خراب و پاره میشود.برای نگهداری بهتر ازاین الگوها از کاورهای پلاستیکی شفاف(یاکیسه های مخصوص آشپزخانه)که بین الگو و یک ورق از کاغذ پوستی قرار میگیرد استفاده کنید.کاور پلاستیکی را بین قسمت پشت کاغذ پوستی و الگو قراردهید وسپس روی آن را اتو کنید سپس برای نگهداری از آن .آن را لوله کنید.

-ابتدا الگو و کاغذ پوستی را با اتو معمولی که کمی گرم باشد صاف کنید.کاغذ پوستی را که از الگو اصلی بزرگتر باشد را روی یک میز پهن کنید وبا کاور پلاستیکی بپوشانید.الگو را روی آن قرار دهید طوری که قسمت علامت های الگو به طرف بالا باشد.قسمت های دیگر پلاستیک را که بدون پوشش مانده به وسیله کاغذ پوستی بپوشانید.

-به وسیله اتو خشک بدون بخار به آرامی روی آن را اتو کنید کاملا مطمئن شوید که تمام قسمت ها را خوب اتو کرده اید و به آن چسبیده است.هنگامی که سرد شد قسمت های اضافه کاغذ را ببرید.