طریقه دوخت با یک نخ

برای ازبین بردن گره های نخ یا دوخت رفت و برگشت که در ابتدا و انتهای دوخت ها انجام میشود وظرافت کار و نمای لباس را خراب میکند،میتوانید تنها با یک نخ بدوزید.روی قسمت هایی از لباس مانند ساسون یا پیلی بخصوص روی پارچه های ظریف و نازک،میتوانید از این روش استفاده کنید.این نوع دوخت با هر نوع چرخ خیاطی انجام میشود.دراین روش مانند همان دوخت معمولی عمل کنید.

-روش نخ کردن سوزن:

سوزن را تنها با نخ ماکو،از پایین به بالا نخ کنید. نخ را از پشت وارد سوراخ سوزن کرده وسپس به طرف بالا باهمان روش نخ کردن معمولی نخ کنید.

روش دوخت ساسون و پیلی با یک نخ

1-خط پیلی را به وسیله صابون یا ماژیک مخصوص،روی پارچه علامت بزنید.پارچه را تا بزنید،طوری که روی پارچه در داخل قرار گیرد.چرخ را به روش معمولی نخ کنید.سوزن را داخل پارچه پایین بیاورید و پیلی را بدوزید.

2-روش دوخت با یک نخ به این طریق است که نخ ماکو را از زیر به طریق نرمال به خارج هدایت کنید.سپس نخ را به پشت سوزن هدایت کرده و از طرف پشت داخل سوزن کرده و از پایین به سمت بالا نخ کنید. نخ را به اندازه ای که میخواهید طول پیلی یا ساسون را بدوزید،بکشید. کنترل نخ را خود چرخ انجام میدهد.

3-پیلی را بدوزید و اتو کنید. همین شیوه را برای هر یک از دوخت های پیلی انجام دهید.

ساسون ها:چرخ را به همان روش که در شماره 2 گفته شد نخ کنید. برای دوختن ساسون از نوک ساسون شروع کنید و سپس اتو بزنید. این طریق دوخت بیشتر برای پارچه های ظریف ونازک مناسب است