طریقه قرار دادن الگو روی جیر مصنوعی

1- دوخت معمولی یا دوخت روی هم( دوبله ) را انتخاب کنید.دوخت معمولی همان دوختی است که در پارچه های معمولی به کار میرود. ((تا)) ی پایین لباس و سجاف را میتوانید حذف کنید.

2-تکه های الگو را در یک جهت قرار دهید. احتیاج به زاپاس ندارید.تکه های کوچک را تا 45 درجه میتوانیدبرگردانید.برای ثابت نگه داشات الگو روی پارچه،از سنجاق استفاده نکنید.کافیست یک وزنه روی هر تکه الگو بگذارید تا جابجا نشود.

طریقه از بین بردن هلال بالای آستین

1-الگو جلو و پشت را از سرشانه به هم وصل کنید و بین علامت های الگو را با متر اندازه گیری کنید.همینطور هلال آستین را تا محل علامت الگو،اندازه بزنید.اگر هلال آستین فرضا 2/5 سانتی متر اضافه است،این مقدار را روی آستین کم کنید.

2-نوک بالای هلال آستین را از 5 سانتی متری علامت بزنید و سپس روی خط،2/5 سانتی متر مقدار اضافه را روی الگو تا بزنید.بعد خطوط برش هلال جدید آستین را درست کنید.