قیطان دوزی

لباس را میتوان با یراق، ریشه و قیطان تزئین کرد طوری که خیلی شیک و زیبا به نظر آید. قیطان، یراق و غیره میتوانند در جاهای مختلف استفاده شوند، مانند: حاشیه یک کت، لبه یقه، مچ های بلوز یا برای مشخص کردن دوخت های پهلوی شلوار.

اگر از نوار های حجم دار استفاده میکنید، قبل از دوخت، با اتو بخار، درحالی که به صورت آویزان آن را گرفته اید، به آن بخار دهید. اگر نوار و پارچه ای که نوار وری آن دوخته شده قابل شستشو میباشد، میتوانید برای مدت 10 دقیقه در آب ولرم قرار دهید وسپس روی یک حوله گذاشته تا خنشک شود. بعد از خشک شدن، روی همان حوله پشت نوار را اتو بزنید. بدین طریق مانع از تخت شدن نوار میشوید. زیرا هنگام دوخت ممکن است نوار مورد نظر حالت برجستگی خود را از دست داده باشد.

نوارهایی که به صورت ریشه یا یراق هستند، به خصوص آن هایی که رویشان خیلی کارشده، معمولا با دست دوخته میشوند. البته اگر میخواهید وقت زیادی صرف نکید، باکمی دقت، با چرخ نیز میتوان آن ها را دوخت.

اگر هنگام دوخت پایه روی نوار گیر می کند، یا اینکه خوب رد نمیشود، پایه را بردارید و بدون آن بدوزید. در این صورت در پایان، کار به نظر تمیز تر و مرتب تر می آید. البته اگر شما دوخت را درست روی محل های دوخت که روی نوار مشخص شده انجام دهید. در قسمت گوشه ها، نوارهای صاف به آسانی تا می خورند. اما برعکس،نوارهایی که حجم دار و برجسته هستند،کمی مشکل تر است. بهتر است ابتدا با دست ، در قسمت گوشه ها به آن فرم دهید و سپس آن را بدوزید.

قیطان های را که برای تزئین استفاده میشود،به راحتی می توان با چرخ دوخت. برای راحت تر دوختن قیطان آن را از داخل سوراخ پایه عبور دهید، در این صورت دست ها برای هدایت پارچه آزاد هستند، زیرا نیازی نیست که شما قیطان را هدایت کنید.

اگر پارچه ای که روی آن قیطان میدوزید حالتی ثابت به هنگام دوخت ندارد (سُِِر میخورد)پشت آن لایی مخصوص بچسبانید که بعد از دوخت بتوانید آن را بردارید.

راهنمایی هایی برای دوخت یراق و نوار های حجم دار:

1-نوار را درجای خود به وسیله چسب مخصوص بچسبانید. اگر نوار حجم زیادی دارد پایه را برداربد و اهرم پایه را پایین بیاورید.سپس با نخ هم رنگ یا نخ نایلونی نازک روی آن را بدوزید. در طول دوخت پارچه را با یک ریتم منظم و مرتب حرکت دهید.

2-نوار را از فاصله یک سانتی متری لبه بدوزید. شروع و پایان آن بر روی لبه دوخت،مساوی باشد. انتهای نوار را ریشه ریشه کنید و قیچی بزنید، سپس دوخت را ادامه دهید.

روش دوخت قیطان:

1- ابتدا طرح دلخواه خود را با ماژیک مخصوص بر روی پارچه بکشید. پشت پارچه را،برای دوخت راحت تر و بهتر،لایی مخصوص بچسبانید و در پایان آن را جدا کنید.

2-یک نوار پلاستیکی روی پایه مخصوص بچسبانید. جایی که سوزن عبور میکند، به اندازه پهنای قیطان سوراخ کرده و گشاد کنید تا بتوانید قیطان را از آن عبور دهید.

3-قیطان را از سوراخ پلاستیکی پایه عبور دهید و از زیر پایه بکشید و سپس پایه را به چرخ وصل کنید.

4-روی مرکز نوار،با دوخت ریز بدوزید و پارچه را تا جایی که سوزن خط های طراحی شده را دنبال میکند،حرکت دهید. در این حالت نیازی به نگه داشتن قیطان با دست نمی باشد. بعد از پایان کار لایی را که زیر پارچه قرا داده بودید،بردارید و به آرامی از پشت پارچه روی آن را اتو کنید.