کش دوزی

چین دادن با نخ های مخصوص (کش دوزی)بسیار راحت و زیباست. بیشتر روی لباس های ظریف و سبک انجام میگیرد. بر روی مچ ها. دور کمر. تکه سرشانه. بالاتنه و یا روی قسمت باسن دامن کاربرد دارد.و یک نمای قشنگ و ظریف و زنانه به لباس میدهد. دوخت آن بر روی پشت پارچه با دوخت زیگزاگ بر روی نخ کشی انجام میگیرد.

روش کار:

1-ابتدا لبه پایین را به صورت باریک چرخ کنید. بر روی پشت پارچه به وسیله وسایل مخصوص (صابون یا ماژیک مخصوص) محل دوخت کش را با فواصل یک تا دوسانتی متری از هم علامت بزنید.

2-نخ کشی را بر روی محل هایی که علامت زده اید قرار دهید درجه زیگزاگ را به اندازه ای که از روی نخ رد شود میزان کنید.نباید کش را سوراخ کند و یا این که زیگزاگ ها بزرگ باشد هنگام دوخت کش را نکشید.تمام طول محل علامت زده را بدوزید و مقداری از کش را در دوطرف کار(شروع و خاتمه کار) اضافه بگذارید.

3-درز را از طرف پشت سنجاق بزنید.طوری که روی لباس به طرف داخل باشد.آن را داخل دستتان کنید و هر دفعه دو ردیف نخ را از دوطرف سر آن بکشید و چین های آن را میزان کنید. دوسرنخ را گره زده و اضافه آن را قیچی کنید.

4-درز را با دوخت ریز و مستقیم بدوزید. گره های کش را از پایه چرخ دور نگهدارید. یک بار دیگر روی کش ها را برای محکم نگه داشتن آنها همرا با درز بدوزید.