گلدوزی بر روی تور

استفاده از تور که بر روی آن گلدوزی شده باشد،به عنوان یقه یا در روی کمر،یا لبه پایین لباس،جلوه زیبایی به لباس میدهد.از این روش برای درست کردن لباس شب نیز میتوانید استفاده کنید.

روی تور را میتوانید با چرخ معمولی نیز گلدوزی کنید.هنگام دوخت پایه را بردارید.روی بعضی از چرخ ها از یک پایه مخصوص رفوگری نیز میتوانید استفاده کنید.دولایه تور را بر روی لایی مخصوص گلدوزی که در آب حل میشود،جهت محکم شدن کار،روی هم قرار داده و هر سه را باهم داخل حلقه مخصوص گلدوزی بگذارید.برای گلدوزی روی تور از یک سوزن باریک و ظریف و نخ مخصوص گلدوزی با چرخ،استفاده کنید.اگر میخواهید گلدوزی شما حالت براق و درخشندگی داشته باشد از نخ های ابریشمی و ریون استفاده کنید. برای ضخامت گلدوزی میتوانید چند بار از روی طرح بگذرید و یا اینکه بعضی از قسمت ها را به صورت توپر کار کنید.

گلدوزی بر روی تور با چرخ

1- با ماژیک مخصوص بر روی تور طرح دلخواه خود را بکشید. رنگ ماژیک در آب حل میشود و از بین میرود.

2-پایه چرخ را بردارید. سوزن باریک و ظریف مخصوص گلدوزی را روی چرخ قرار دهید.

3-دولایه تور و دولایه از لایی مخصوص (که در آب حل شود) را روی هم قرار داده و سپس باهم داخل حلقه مخصوص گلدوزی کرده،زیر چرخ قرار دهید.اهرم بالابرنده پایه را پایین بیاورید تا بتوانید کشش نخ را کنترل کنید.

4-چرخ را روی دوخت مستقیم تنظیم کنید.نخ ماکو را روی سطح کار بیاورید چند دوخت روی هم برای محکم کردن نخ ها انجام دهید و سپس اضافی نخ را قیچی کنید.

5-حلقه گلدوزی را کاملا روی سطح پایین چرخ با هر دو دست نگه دارید.چرخ را با یک سرعت ثابت و غیرقابل تغییر حرکت دهید.از سوزن به عنوان مداد استفاده کنید.حلقه را نگه دارید و به طرف جایی که باید بدوزید،بچرخانید.

6-در پایان لایی مخصوص را که زیر تور برای محکم شدن کار قرار داده بودید بردارید،سعی کنید تمام تکه ها را از زیر کار جدا کنید.سپس قسمتی را که گلدوزی شده را داخل آب سرد کرده،تا باقی مانده لایی در آب از بین برود.سپس روی تور را،یک پارچه تمیز انداخته و اتو بزنید.