نکات مهم برای دوخت های روی کار

دوخت های روی کار با یک یا بیشتراز یک نخ جلوه زیبا و قشنگی به لباس میدهد.ظرافت کاری بخش مهمی از دوخت به حساب میآید که مهارت و هنر خیاط را نشان میدهد.برای دنبال کردن دوخت صاف و منظم میتوانید از یک نوار کاغذی برای راهنمای مستقیم دوخت خود کمک بگیرید.و یا اینکه از اسپری مخصوص که بین نوار کاغذی و پارچه زده میشود و سپس دوخت انجام میگیرد استفاده کنید.گاهی دوخت در گوشه های لباس مانند یقه.مچ و یا کمر کمی مشکل است.به وسیله نخ بلند که به گوشه ها وصل کرده اید میتوانید دوخت گوشه ها را انجام دهید.

 

برای دوخت لبه های ضخیم و کلفت مانند جین.میتوانید ازیک کارتن مقوایی ضخیم استفاده کنید. که با قرار دادن آن به انتهای آخر پایه دوخت خود راتمیز انجام دهید.اگر نتوانستید نخ مخصوص برای دوخت روی کاری(که عموما باید ضخیم باشد)با رنگ مورد نظر لباس خود را تهیه کنید. میتوانید سوزن چرخ را با دو ردیف نخ کتان معمولی بارنگ مورد نظر نخ کنیدو دوخت خود را انجام دهید.هنگام دوخت از رو باید کشش نخ را عوض کنید چون نخ های مخصوص روکاری ضخیم تر از نخ های معمولی هستند. اگر پارچه شما کلفت و ضخیم است ابتدا لبه های ضخیم را که معمولا روی درز ها میباشد به وسیله چکش به آرامی ضربه بزنید تا محل مورد نظر صاف شود و بعد دوخت را انجام دهید.