موفقیت نامحدود در 20 روز با آنتونی رابینز – روز هفتم

روزهفتم:رازموفقيت

درس امروز ما درباره ي اعتقادات و ارزشها ما و يا به عبارت ديگر منابع موفقيت يا شكست در زندگي ماست، «اعتقاد» يعني آنچه شما را مجبور به عمل ميكند. آنچه بدان اعتقاد داريم، عامل اصلي بروز هر رفتاري است.

شايد بگوييد تو كه ميگفتي ناراحتي و خوشي عامل كنترل كننده ي رفتار در زندگي هستند. بله درست است اما همه ما در طول زندگي آموخته ايم به سطوح مختلف ناراحتي يا خوشي اسمي بدهيم و اين اسامي همان ارزشهايي هستند كه از آن صحبت ميكنيم.

ساختار ارزشها

ذهن ما داراي صافي است و هر چه به مغز ميرسد بايد از اين صافي بگذرد. بخش زيادي از محيط پيرامون و برداشتهاي مان از زندگي هنگام گذاشتن از اين صافي حذف ميشوند به عبارت ديگر به چيزي توجه خواهيم كرد كه برايمان ارزشمند باشد و باقي را نمي بينيم، يا دست كم كمتر به آنها توجه ميكنيم. ارزشهاي ما هستند كه به ما ميگويند لذت چيست و چه رفتارهايي موجب خوشحالي و لذت ميشود ارزشهايي چون عشق، زيبايي، قدرت، ماجراجويي، احساس امنيت و… ارزشهايي هستند كه ما را به طرف خود ميكشد و ما سعي ميكنيم در زندگي فقط در جهت به دست آوردن آنها حركت كنيم. اما شكل تلاش ما بستگي به اين خواهد داشت كه كدام يك از اين ارزشها برايمان بيشتر اهميت داشته باشد.

به عنوان مثال براي كسي كه ماجراجويي در صدر فهرست ارزشهاي او قرار دارد احتمالاً احساس امنيت كمتر واجد اهميت است. مسلماً در دعوت از وي براي پرش از هواپيما و سقوط آزاد ترديد نخواهيد كرد زيرا او از ماجرا جويي لذت ميبرد اما اگر در ميان دوستان شما كسي باشد كه احساس امنيت براي او بيشترين ارزش را داشته باشد وی مسلماً دعوت شما را براي اين ورزش نخواهد پذيرفت.
شما نيز خوب فكر كنيد و دريابيد آيا هدفتان و ارزشهاي مهم زندگيتان هر دو همسو عمل ميكنند يا نه؟
اگر جهت اين دو يكسان نباشد بدانيد كه هيچ گاه موفق نخواهيد شد.

گاهي نيز عدم موفقيت افراد به اين دليل است كه آنها همزمان داراي دو ساختار ارزشي متفاوت هستند اين افراد همواره در تضاد و كشمكش با خويشتن به سر ميبرند و برايشان نيرويي جهت پيش بردن اهدافشان باقي نميماند.

ممكن است در ليست اهدافتان كلماتي چون خانواده، پول، يا اتومبيل نيز وجود داشته باشد. اما بايد بدانيد چيزهايي مثل خانواده يا پول ارزش محسوب نميشود بلكه آنها ابزارهاي رسيدن به ارزش هستند.

شما خانواده را فقط براي اينكه همسر يا فرزند داشته باشيد نميخواهيد بلكه آنچه آرزوي شماست ارزشهايي است كه تصور ميكنيد با داشتن خانواده به آنها دست خواهيد يافت. ارزشهايي مانند عشق، احساس امنيت يا رابطهاي معنوي. يا پول ابزاری است براي رسيدن به قدرت، حق انتخاب و يا آزادي بيشتر و يا هر چيزي كه براي شخص شما مهم است. در قدم بعدي مشخص كنيد از چه احساسها و حالتهايي اجتناب ميكنيد و فهرستي از اين ضد ارزشها تهيه كنيد. اين كار از اهميت ويژهاي برخوردار است. زيرا مغز بيشتر در پي اجتناب از درد و ناراحتي است تا به دست آوردن خوشي

تضاد برخي اهداف و ارزشها

براي رسيدن به اهدافتان بايد ارزشهاي خود را بشناسيد و توانايي تغيير دادن آنها را داشته باشيد. در غير اين صورت عنان سرنوشت خود را در دست نخواهيد داشت. عقايد و باورهاي شما در كيفيت زندگيتان تأثير عظيمي دارند. اغلب ما در زندگي ارزشهايي داريم كه ما را به بن بست می کشانند و ما هیچ کلیدی را برای خارج شدن از این بن بست نداریم. ارزشهایی که بنحوي در ذهن ما تعريف نشده باشد و ما آگاهانه آنها را نشناسيم كمكي در جهت رسيدن به اهداف به شمار نميآيند. اگر احساس امنيت براي شما ارزش است بايد بدانيد اين احساس واقعاً براي شما چه تعريفي دارد. آيا نداشتن ترس از حمله ي يك فرد ناشناس در دل شب برايتان احساس امنيت در بر خواهد داشت و يا اين احساس برايتان به معناي دست نزدن به هر گونه ماجراجويي و خطر كردن در كارهاست؟ علاوه بر اين بايد كاري كنيد كه بين ارزشهاي شما هيچ تضادي وجود نداشته باشد مثلاً اگر براي شما ماجراجويي و موفقيت از جمله مهم ترين ارزشهاست نميتوانيد ترس از شكست را در صدر فهرست ضد ارزشهاي خود قرار دهيد زيرا لازمه ي ماجراجويي و موفقيت تحمل شكست است.

شما از همين الان ميتوانيد هر احساسي را كه بخواهيد در خود به وجود آوريد چگونه؟

مثلاًاگر ميخواهيد احساس موفقيت كنيد ميتوانيد فوراً آن را بدست آوريد. امتحان كنيد. حالتي را كه هنگام موفقيت به خود ميگيريد تصور كنيد و همان گونه بنشينيد، راست بنشينيد همان طور كه هنگام خوشحالي تنفس ميكنيد، نفس بكشيد چهره ي آرامي به خود بگيريد. اگر در چنين مواقعي ميخنديد حتماً بخنديد. اگر اين تمرينها را هر روز انجام دهيد بزودي متوجه خواهيد شد كه هر روز شادتر از ديروزید و كاملاً احساس موفقيت ميكنيد و عجيبتر اينكه موفقيت نيز به سوي شما خواهد آمد. باور كنيد، زيرا احساس ما چيزي جز تشعشعات مغزمان نيست تنها راه بدست آوردن احساسهاي مناسب اين است كه جسم را در موقعيت مناسب قرار دهيد و فكرتان را بر مسائلي كه از آنها تصور دلپذيري داريد متمركز كنيد .اغلب مردم عكس اين عمل مي كنند آنها قوانين و ارزشهايي را در بازي زندگي تنظيم كرده اند كه پيروزي را تقريباً غير ممكن و زندگي را دشوار و عذاب آور ساخته است بنابر اين همواره ناراحت و عصباني اند.
ارزشهاي مثبت زندگي

مغز انسان خود انگاره ي (تصوري كه فرد از خويشتن دارد) شما را، چه حقيقت داشته باشد يا خير تأیید خواهد كرد. عقايد اصليتان دروازه قدرت و توانايي پنهان شماست.

عقايدند كه تعيين ميكنند چه سوالي از خود بكنيد. اگر باور شما نسبت به خودتان از موضع ضعف باشد سوالاتي كه از خود ميكنيد همان سوالات بي انتهايي است كه با چرا شروع ميشود. براي كسب موفقيت ناچار عقايد اصلي و اوليهي خود را تغيير دهيد بايد باورهايي بدست آوريد كه شما را حمايت كنند.

هر روز، روزِ موفقيت

من معتقدم هر روز ميتوان موفق بود. پس اگر امروز من ناراحت هم باشم چيزي عوض نميشود. باز هم آن روز روز موفقيت است و ميتوان از آن لذت برد .

شما ميتوانيد در مراحل رسيدن به هدفتان نيز از زندگي لذت ببريد. زيرا پس از دست يافتن به هر هدفي، به اين نتيجه ميرسيد كه «همه اش همين بود» و به دنبال هدف ديگري خواهيد رفت پس بياموزيم از «خود زندگي و از تلاش براي رسيدن» لذت ببريد نه از «نتيجه و حاصل آن» ميتوانيد عاشق پرواز باشيد و از پرواز لذت ببريد بدون اينكه به اين فكر باشيد كه كي به مقصد ميرسيد.
زندگي مقصد نيست،زندگي حركت به سوي مقصد است و بايد از آن لذت برد.

تمرين امروز

براي تمرين اول در دفترچه ي موفقيت خود پاسخ اين سوال را بنويسيد، چه چيزي در زندگي برايم بسيار با ارزش است؟ به خاطر داشته باشيد بايد ارزش نهايي را بنويسيد، نه پول، اتومبيل يا خانه.

سپس احساسي را كه با داشتن اين ارزشها به دست ميآوريد ياداشت كنيد: خوشي، لذت امنيت،… . حالا به ارزشهايي كه نوشته ايد بر حسب الويت شان شماره بدهيد: درجه اول – دوم – … تصور كنيد در فهرست ارزشهاي شما موفقيت در اولين رده و عشق در مرتبه دهم باشد.

مسلماً زماني كه لازم است از ميان رفتن به خانه و يا ماندن در محل كارتان تا ساعت 10شب يكي را انتخاب كنيد كارتان را ترجيح ميدهيد. اما اگر عشق در درجه اول قرار دارد، ميگويید هر قدر كه كار داشته باشم مهم نيست بايد اكنون نزد همسرم برگردم زيرا براي شما دوست داشتن يك نياز اساسي است. پس بايد به الويتهاي زندگي خود پي ببريد زيرا باورهاي اساسي شماست كه زندگيتان را هدايت ميكند. پس از شناختن ارزشهاي اصليتان، بهتر است به قوانين مربوط به آنها نيز پي ببريد.

براي شما عشق ارزشي بسيار مهم است. بسيار خوب، اما براي بدست آوردن عشق يا بخشيدن آن چه ميكنيد.
در چه صورت احساس ميكنيد از عشق محروم شدهايد؟ در چه صورت احساس ميكنيد فردي دوست داشتني هستيد؟