موفقیت نامحدود در 20 روز با آنتونی رابینز – روز نهم

روز نهم: تنظيم اهداف

تنظيم اهداف كليد اصلي هر موفقيتي در زندگي است. آنقدر درباره ي اين مقوله صحبت شده است كه شايد اغلبتان بگوييد:« اوه،خدا جان،لطفاً بس كنيد من همه چيز را در اين باره ميدانم؛ بايد اهداف مثبت را در نظر بگيرم آنها را بنويسم و الويت بندي شان كنم» بله، شايد اما مراقب باشيد در تله ي كم اطّلاعي گرفتار نگرديد. كم اطلاعي به مراتب خطرناكتر از بي اطلاعي است اگر روشي را به خوبي نشناسيد به نتيجه بخش نبودن آن عادت ميكنيد و طولي نميكشد كه كل روش كاملاً فراموش ميگردد.
هر روشي بايد نكته به نكته رعايت گردد و هر روز تمرين شود. ترفند بهترينهاي دنيا،فقط تمرين و تكرار است؛تكرار مادر تمام مهارتهاست .

اگر براي كارهاي روزمره و هر روزه ي خود هدف داشته باشيد انجام آنها هيجان انگيز و دلپذير خواهد شد. هدف ميتواند جاذبهاي باشد كه شما را به جلو ميكشد اگر ندانيد چه چيزي ميتواند شما را به تحرك وا دارد بعيد است بتوانيد از تواناييتان به بهترين نحو بهره ببريد

روش تنظيم اهداف

هدف،فراتر از نتيجه و حاصل كار است به اعتقاد من، نيت اصلي نهفته در پس تنظيم اهداف، تنها دستيابي به موارد خاص نيست، بلكه اين كار به شما هويت جديدي خواهد بخشيد. در پايان راه زندگي تمام چيزهايي كه در طول عمرتان جمع آوري كرده ايد، هيچ كدام موجب رضايت و خوشحالي شما نخواهد شد بلكه آنچه برايتان اهميت ويژه اي دارد، اين است كه در مقام انسان چه كرده ايد؟
زماني كه هدف هايتان را تنظيم ميكنيد بايد بدانيد به چه دليل ميخواهيد اين كارها را انجام دهيد.
تصور كنيد ميخواهيد ظرف يكسال يك ميليون دلار داشته باشيد. آيا داشتن چندين بسته پول در خانه براي شما آنقدر هيجان انگيز و جذاب هست كه براي آن تلاش كنيد؟ اما تصور اينكه با داشتن چنين پولي ميتوانيد چه كارهاي مفيدي انجام دهيد مسلماً بيش از خود پول شما را به حركت وا خواهد داشت.

كسانيكه تاكنون تنظيم اهداف را امتحان كرده، اما نتيجه اي نگرفته اند، چند مشكل اساسي در اين كار دارند. آنها اين كار را بطور جدي و منظم پي نمي گيرند؛ مثلاً سالي يك بار اين كار را هنگام شروع سال جديد انجام ميدهند در اين هنگام اهدافي را كه سال پيش داشتند و به آنها نرسيدند كنار ميگذارند و اهداف جديدي خلق ميكنند؛ در حاليكه باز هم دليل رسيدن به اين هدفها را نميدانند. اهدافي دارند؛ اما مطمئن نيستند آنچه در سرشان ميگذرد در دلشان نيز هست يا نه.

اگر نيت اصلي هر هدف را نشناسيد، دنبال كردن آن براي شما بي معني و دشوار خواهد بود.

در پس هر موفقيت بزرگي، دليلي وجود دارد.

من معتقدم به محض فكر كردن راجع به هر چيز، ميتوان آن را به دست آورد.

شنيده ام ريشه ي «ميل» در لاتين برگرفته از «توانايي» است، پس ميل به چيزي يعني توانايي به دست آوردن آن. من معتقدم با تعيين يك هدف و اشتياق براي رسيدن به آن قابليت دستيابي به آن حاصل ميشود، زيرا اين قابليت در درون ما هست و ما تنها با تعيين هدف آن را به سطح مي آوريم.

حسرت، پله موفقيّت

براي بسياري از مردم موفقيت نوعي تله است؛وقتي به موفقيتي دست مي يابند جشن ميگيرند و ديگر همه چيز را فراموش ميكنند. به همين دليل است كه ديگر طعم موفقيت را نميچشند. اما ناراحتي و نارضايتي، قدرت و جاذبه اي است براي حركت، حركت براي رفع نياز.
چه چيزي موجب ميشود هر روز غذا بخوريد؟ فشار گرسنگي.

چه چيزي موجب ميشود عشق بورزيد؟ فشار تنهايي.

از فشار و ناراحتي نهراسيد. ناراحتيها به شما انگيزه ي فعاليت ميدهند، پس هر روز به احساس نارضايتي خود توجه كنيد.

فشار، الماس خلاقيت را ميسازد.

احساس عذاب و فشار بهترين و مؤثرترين اهرم براي پيگيري اهداف است. افراد بسياري را ميشناسم كه اهداف عالي در سر دارند، اما نسبت به انجام برنامه هاي خود هيچ تعهدي حس نميكنند زيرا فشار و عذاب ناشي از عمل كردن را حس نكرده اند .
اگر پشت سر خود رنج و عذاب را حس كنيد هرگز عقب گرد نخواهيد كرد.

تمرين امروز

در دفترچه موفقيت خود بنويسيد:

1- چيزي كه در زندگيتان براي شما ناراحت كننده است و يا آن گونه كه شما انتظار داريد نیست به تمام جنبههاي فيزيكي، احساسي، رواني، هوشي، مالي و غيره خوب توجه كنيد و به اين سوال پاسخ دهيد.

2- از خود بپرسيد چرا اين قسمت آن گونه كه من ميخواهم نيست و چگونه ميتوانم آن را تغيير دهم؟ زيرا هر چيزي كه مينويسيد؛ هر چه كه باشد، قادر به تغيير آن هستيد.

3- خود را براي پيگيري آن شرطي كنيد. من به مردم پيشنهاد ميكنم دست كم دو بار در سال اهدافشان را تنظيم و برنامه ريزي كنند و دست كم ماهي يكبار اهدافشان را مرور نمايند؛ طرز تفكر و احساسشان را نيز هر روز.