موفقیت نامحدود در 20 روز با آنتونی رابینز – روز چهاردهم

روز چهاردهم: نحوه کنترل ثروت

امروز به خرابكاريهاي مالي خود پايان خواهيد داد. در مبحث گذشته درباره ي جراحات مالي صحبت كرديم؛ اميدواريم به درمان و ترميم اين جراحات پرداخته باشيد؛ اما ميخواهم بدانيد آنچه واقعاً ما را از دستيابي به ثروت روز افزون باز ميدارد؛ عدم برنامه ريزي نيست، نبود راه حل نيست، عدم امكانات نيست، عدم استعداد نيست، فقدان سرمايه نيست،بلكه تصوري است كه ما از پول در ذهن داريم.
براي پيشرفت مالي آماده شويد

هر كاري كه در زندگي انجام ميدهيم برخاسته از يكي از این دو دليل است: از ناراحتي جلوگيري كنيم؛ يا خوشي به دست آوريم. به خاطر داشته باشيد مغز ما اصلاً منطقي نيست و فقط بر اساس آنچه حس ميكند عمل خواهد كرد.

پس اگر درآمدتان بسيار ناچيز است، يافتن راه حل بسيار ساده خواهد بود. همان طور كه بارها و بارها گفتم بايد هماهنگيهاي عصبي خود را در مورد پول تغيير دهيد؛ و از پول درآوردن فرايندي مثبت و لذت بخش بسازيد. اما به چه دليل اغلب مردم تنها نكات منفي پول درآوردن را در نظر ميگيرند؟ من معتقدم براي بسياري از مردم، پول زياد داشتن، امري ناشناخته است؛ قبلاً هرگز طعم آنرا نچشيده اند و همه ي انسانها از ناشناخته ها ميترسند، پس پول كم و ناراحتي را ترجيح ميدهند.

روشي براي ثروت نامحدود

روشي كه شما را به راستي به سوي ثروت نامحدود سوق ميدهد داراي چند مرحله است:

در مرحله اول بايد خيال كنيد ثروتمند هستيد

ثروت فقط پول نيست. ثروتمند بودن يعني در اختيار داشتن نعمتهاي فراوان و هر چه خود را داراتر بدانيد: نعمتهاي بيشتري به دست خواهيد آورد. ثروت توانايي استفاده از نعمتهاست .

شما در جهاني زندگي ميكنيد كه در تمام گوشه هاي آن وفور نعمت است و شما از همه ي آنها برخورداريد.

اتوبوسهاي واحد-اتوبانها- كتابخانه ها و ….نعمتهاي خداوند در همه جاي زندگي شما وجود دارند.

شما هر روز صبح مجبور نيستيد براي خوردن صبحانه، مواد غذايي مورد نيازتان را خود تهيه كنيد؛ حتماً ميگوييد براي خريد آنها پول داده ايد! بله، صحيح است اما براي تهيه نمكي كه به روي غذا ميپاشيد، ناچار نشده ايد آنرا از معدن استخراج كنيد!پس حقيقتا ثروتمند هستيد. اگر به آنچه در كل دنيا در اختيار ماست نگاه كنيد، مي بينيد كه احساس نداري ،بسيار مضحك است. پس اولين كليد ثروتمند شدن احساس دارا بودن است.

در مرحله دوم بايد به اين سوال پاسخ دهيد كه آيا واقعاً به دست آوردن پول زياد، خوب است؟

من (آنتوني رابينز) در ابتداي كارم تصور ميكردم اگر بتوانم پول زيادي داشته باشم، چون ديگران به اندازه ي من از ثروت برخوردار نيستند گناهي انجام داده ام .و خيال ميكردم ثروتمند شدن بسيار ناعادلانه است؛ اما در اين جهان همه ي ما فرصتهاي طلايي كميابي در اختيار داريم. انسانها در خيلي از چيزها يكسان نيستند،اما فرصت موفقيت در اختيار تمامي ما هست. ما حق انتخاب داريم تا از اين فرصتها بهره ببريم يا خير.

براي ثروتمند شدن اصلاً مهم نيست كه در شمال شهر زندگي كنيد يا در جنوبيترين نقطه ي آن، سرمايه اي در اختيار داشته باشيد يا آه در بساط نداشته باشيد. به نظر نميرسد همه ي ثروتمندان جهان كار خود را با سرمايه ي يكساني آغاز كرده باشند .
هنگاميكه ميخواستم كارم را آغاز كنم هميشه تصور ميكردم طبقه مرفه در دنياي جداگانهاي زندگي ميكنند. و من كه جزء طبقه متوسط هم نيستم با ثروتمندان خيلي تفاوت دارم. مشکلات مالي شما حل نخواهد شد مگر آنكه عقايد اصلي شما تغيير كند لازمه ي دست يافتن به موفقيت مالي، سخت كار كردن نيست.

افق ديد خود را گسترش دهيد. احساس كنيد در جاده اي به سوي ثروت قدم بر ميداريد. اين جاده را قدم به قدم بايد خود بسازيد تا بتوانيد جلو برويد. با ساختن اين جاده از ديگران، از دوستاني كه مانند شما داراي موقعيت مالي خوبي نيستند جدا نخواهيد شد بلكه با جاده اي كه ساخته ايد ميتوانيد راه را براي ديگران هموار سازيد تا آنها نيز به رؤياهايشان دست يابند.

بهترين راهبرد براي پيشرفت مالي

اين روش را شما بارها خوانده ايد: فرار از ناراحتي و شتاب به سوي خوشي. چگونه؟

1-با ايجاد ناراحتي زياد. اين ناراحتي را حس كنيد و سپس آنرا به نداشتن پول مرتبط سازيد. تمام ناراحتي هايي را كه به دليل فشار مالي تحمل ميكنيد در دفترچه ي يادداشت خود بنويسيد؛ تمام چيزهايي كه شايستگي داشتن انها را براي خود و همسر و فرزندانتان در خود ميبينيد ،اما توانايي خريدشان را نداريد، تصور كنيد. سعي كنيد ناراحتي را عميقاً حس كنيد و يك حلقه ي ارتباطي بسيار قوي بين نداشتن پول و ناراحتي در ذهنتان بسازيد.

2-حالا خوشحالي را با داشتن پول در ذهن هماهنگ سازيد. فهرستي از تمام مزايايي كه با داشتن پول بيشتر به دست ميآوريد تهيه كنيد. در اين فهرست تمام موارد مادي، اشياء و يا مزاياي معنوي اي را كه با داشتن پول به دست خواهيد آورد ياداشت كنيد. به خاطر داشته باشيد هدف ما رسيدن به مرحله اي است كه شما درآمدي بيش از نياز خود داشته باشيد نه فقط در حد رفع نيازهاي اوليه ي زندگي.
بايد از بند عقايد قديميتان كه شما را متوقف ميسازد رها شويد و عقايد جديد را با تكرار، ملكه ي ذهنتان كنيد همان روشي كه مجريان تبليغات تلويزيوني از آن بهره ميگيرند حتي ميتوانيد عقايد كهنه تان را با ايده هاي جديد در هم بياميزيد.

عقايد منفي و مثبت درباره ي پول

چند نمونه از تلفيق عقايدقدیمی با ايده هاي نو و مثبت:

*ميگويند پول مايه ي شر و بدي است؛ شما بگوييد: بله، اما من انسان مسئول و حساسي هستم و با وجود به دست آوردن پول زياد باز هم از آن به طرزي نادرست استفاده نخواهم كرد.

*ميگويند پول همه چيز نيست؛ شما بگوئيد درست است اما با افزودن آن به زندگي ميتوانم كارهاي خوب زيادي براي خودم و كسانيكه برايم اهميت دارند انجام دهم.

*ميگويند نابرده رنج، گنج ميسر نميشود؛ شما بگوئيد بله، اما ميتوان به كمك ايدههاي خلاقانه با زحمت كمتري به پول رسيد.
*ميگويند پولدار مورد لعن و نفرين است؛ شما بگوئيد درست است، اما زماني كه ثروت من بيشتر شد آنرا با ديگران شريك خواهم شد.
*ميگويند قطره قطره جمع گردد وانگهي دريا شود. شما بگوييد كاملاً همين طور است من هم پس انداز ميكنم. اما همواره مراقب فرصتهاي طلايي براي به دست آوردن ثروت هنگفت هستم.

*ميگويند هيچ وقت زماني براي لذت بردن از پول نخواهي داشت؛ شما بگوئيد در گذشته از پولم براي لذت بردن استفاده نكرده ام اما اكنون آموخته ام چگونه از آن استفاده كنم.

عقايد نيرو بخش براي پولدار شدن

گفتيم كه پس از شكستن حلقه هاي ارتباطي بايد ايده ی جديدي به ذهن معرفي گردد در ادامه چند عقيده ي نيرو بخش را ذكر كرده ام كه آنها را از افراد بسيار موفق در زمينه هاي مالي الگو برداري كرده ام ميتوانيد اين باورهاي قدرت بخش را به ذهنتان راه بدهيد.
1-هر چه بيشتر ببخشيد بيشتر دريافت ميكنيد.

براي اينكه نعمتهاي بيشتري به شما ارزاني شود بايد قدر نعمتهايي را كه اكنون داريد بدانيد و از داشتن آنها سپاسگزار باشيد. پس هيچ وقت از نداشتن پول نناليد؛ از هر چه داريد به خوبي استفاده كنيد .و هر روز احساس كنيد بيش از روز پيش دارا هستيد. خود را ثروتمند بدانيد تا ثروت شما زیاد گردد يكي از نشانه هاي دارايي بخشش است.

2-دقيقاً تعيين كنيد از نظر مالي ميخواهيد به چه سطحي برسيد

فكر خود را بر هر چه متمركز كنيد، آن را به دست خواهيد آورد. بنابر اين اگر همواره فقط بر پرداخت اجاره خانه تان يا صاف كردن بدهي هاي خود متمركز شويد، تنها همين مبلغ را به دست خواهيد آورد .و اگر فكرتان را متوجه وفور ثروت كنيد ثروت بي حدي نصيبتان خواهد شد. ثروت زياد اصلاً بد نيست و ثروتمندي به هيچ وجه صفت مزمومي به شمار نميآيد. و با به دست آوردن پول گناهي مرتكب نشده ايد بلكه بر عكس ثروت ميتواند خوشحالي، موفقيت و معنویت به همراه داشته باشد.

3-هر روز فكر خود را براي جذب ثروت شرطي كنيد.

بدين شكل ذهنتان همواره به فکر فرصتهاي طلايي براي كسب ثروت خواهد بود. قبلاً گفتم كه انسانها در ذهن خود داراي صافي هستند و اين صافي تنها اجازه ي ورود بخشي از اطلاعات پيرامونشان را به مغز ميدهد. بخشي كه وارد مغز ميشود ،همان قسمتي است كه توجه ما بر آن متمركز بوده است.

پس شما با تعيين يك هدف شكل صافي ذهنتان را تغيير ميدهيد، به طوريكه همان اطلاعاتي را وارد مغز ميكند كه شما براي رسيدن به هدفتان بدان محتاجید. اگر هر روز هدف خود را مشخص كنيد، ذهن شما شرطي خواهد شد؛ و تمام توجه شما بر اين هدف متمركز خواهد بود و بدون اينكه حتي خودتان متوجه باشيد ،همواره در كمين فرصتهاي طلايي است كه در زندگي براي هر كسي وجود خواهد داشت.

4-براي خود الگويي بيابيد

ابتدا به دنبال كاري باشيد كه بيش از هر كار ديگري انجام آنرا دوست داشته باشيد. بايد اطمينان يابيد كه اين كار براي ديگران نيز منفعتي دارد. در انجام اين كار پيگير باشيد. به دنبال جنبه هايي از اهداف خود باشيد كه به ديگران نيز سود ميرساند و از خود بپرسيد چگونه بايد چنين كاري را انجام دهيد. براي رسيدن به پاسخ بايد به دنبال الگو باشيد؛ یا كسي که قبل از شما چنين كاري را با موفقيت به پايان رسانده است. از سمينارها و كتابهاي مختلف كمك بگيريد.

5-باور كنيد كه لياقت به دست آوردن آنچه را در جستجويش هستيد داريد.

شايد باور نكنيد، اما موفقيت مالي حاصل باورهاي شماست. بايد احساس كنيد لايق هر چه كسب كرده ايد هستيد و حتي بايد بيشتر از اين به دست آوريد.

سه اصل براي خرج كردن

1- مهم نيست چقدر درآمد داريد. ده درصد آن را ببخشيد چرا؟ وقتي درصدي از آنچه را به دست ميآوريد ميبخشيد، به ذهن ناخود آگاه خود ميفهمانيد كه شما فردي دارا هستيد، پس ذهن ناخودآگاه آنچه را باور كرده است تحقق ميبخشد.. برخي ميگويند زماني كه پول بيشتري به دست آورم خواهم بخشيد!اما به نظر شما بخشيدن یک سِنت از يك دلار راحتتر است يا يكصد هزار دلار از يك ميليون دلار؟! بايد عادت بخشيدن را از هم اكنون در خود به وجود آوريد تا هنگام بخشيدن مبالغ بيشتر اصلاً احساس ناراحتي نكنيد.
2- ده درصد درآمدتان را براي پرداخت بدهي ها كنار بگذاريد.

3- با ده درصد درآمدتان سرمايه گذاري كنيد. مهم نيست اين مبلغ چقدر براي سرمايه گذاري كم به نظر ميرسد كارهاي زيادي هست كه ميتوانيد آنها را با سرمايه هاي اندك آغاز كنيد.

تمرين امروز

از امروز تا ده روز آينده براي اينكه فكر خود را براي ثروت شرطي سازيد 3 ايده براي پول درآوردن بنويسيد. 3 ايده ي نو يا فكري كه قبلاً هم به ذهنتان خطور كرده ؛اما آنرا خيلي جدي نگرفته ايد. بعد از ده روز سي نظريه در اختيار داريد. هر چند شايد همه ي اين ايده ها سودمند نباشد اما حتماً ميتوان يكي دو ايده خوب به دست آوريد . علاوه بر اين با اين كار شرايطي ايجاد ميكنيد كه به شما يك الگوي فكري جديد ميبخشد و شما را براي فرصتهاي طلايي شرطي ميسازد. شروع كنيد تنوع خوبي است.