موفقیت نامحدود در 20 روز با آنتونی رابینز – روز نوزدهم

روز نوزدهم: رویارویی با مشکلات

امروز روز نوزدهم است، تقريباً انتهاي برنامه،و ميخواهيم بياموزيم كه چگونه مشكلات را به سرعت و قاطعانه حل كنيم. مهم نيست تا چه اندازه قوي باشيد، تا چه حد مهارت داشته باشيد، توانايي شما در چه حدي باشد، ميزان تحصيلاتتان چقدر بالاست، زندگيتان چقدر عالي است و يا تا چه حد از امكانات مالي برخورداريد. به هر حال همهي ما در جريان زندگي مرتب با مشكلات گوناگوني روبه رو خواهيم بود.

(مشكل بخشي از زندگي است، بخشي از زندگي كه به ما اجازهي رشد و پيشرفت ميدهد تنها با حل مشكلات است كه ميتوانيم به ماهيت وجودي خويش پي ببريم. بدون مشكل، زندگيمان خسته كننده خواهد بود. )

امروز خواهيم آموخت كه چگونه ميتوان با موانعي روبه رو شد كه انتظار نداريم بر سر راه موفقيتمان سبز شوند؟ در واقع آنچه مشكلات بزرگ را مي آفريند همان مشكلات كوچكي هستند كه شما را در خود غرق كردهاند. اگر به جاي يافتن راه حل در خود مشكل غرق شويد هيچ راه نجاتي نخواهيد يافت. نيازي نيست راجع به اين فكر كنيد كه چرا چنين مشكلي رخ داده است. اين كار هيچ كمكي به شما نخواهد كرد. بهتر است باور كنيد كه اكنون مبارزهاي در پيش رو داريد و بايد بدانيد چگونه مبارزه كنيد تا پيروز ميدان باشيد. (بياموزيد تنها بيست درصد از زمان خويش را صرف خود مشكل كنيد و باقي آن را براي يافتن راه حل بگذاريد)

يافتن راه حل مناسب

ميتوانيد با يافتن الگوهاي مناسب، مشكل خود را سريعتر و راحتتر حل كنيد. اگر من مشكلي داشته باشم، اولين كاري كه ميكنم اين است كه از خود بپرسم چگونه ميتوان با اين مشكل كنار آمد؟ سريع ترين روش براي حل آن كدام است؟ چگونه ميتوانم از اين مشكل چيزي بياموزم؟ به خاطر داشته باشيد مغز شما قادر به يافتن هر پاسخي است و در برابر هر مشكلي پيروز خواهد شد به شرط آنكه از آن سوالات مناسبي بكنيد.

گر چه زندگي هر فردي مختص خود اوست و سرنوشت هر انساني در اين جهان بينظير است، معضلاتي كه در زندگي، روابط زناشويي، تجارت، دوستي، همسرداري، فرزنداري، اقتصاد و كنترل جسم بر سر راه انسانهاست، مشترك است و راه حل مشابهي دارد؛ بنابر اين يافتن الگو حل مشكل را آسان و سريع ميكند. انچه اغلب افراد را از حل مشكلاتشان باز ميدارد، احساسي ا ست كه هنگام حل مشكل خود دچارش هستند. حس نا اميدي موجب ميشود فرد در خود غرق شود و نتواند هيچ راه حلي بينديشد. اگر در اين دام گرفتار شويد توانايي ذاتي حل مشكلات از شما سلب خواهد شد. اما چگونه ميتوان از اين دام گريخت؟
به دو نكته خوب توجه كنيد:

الف-بياموزيد در فكر خود ناراحتي بسيار را با فكر مداوم راجع به چگونگي به وجود آمدن مشكلات مربوط سازيد به مغزتان بياموزيد كه تفكر مداوم دربارهي خود مشكل بسيار دردناكتر از روبه رو شدن با مشكلات است.

ب-اگر به مغز آگاهي دهيد، خود، راه حل مشكل را برايتان مييابد. به همين دليل به مغز بياموزيد حل مشكلات به معناي دست يافتن به خوشي است و اين نكته براستي حقيقت دارد.

(خوب دربارهي گذشتهي خود فكر كنيد. بزرگترين لذاتي كه در زندگي به دست آوردهايد به دليل حل مشكلاتي بوده است كه در ابتدا، حل آن دشوار و يا حتي غير ممكن به نظر ميرسيد )

كليدهاي طلايي حل مشكل

1-بر احساس خود مسلط باشيد. در نا اميدي و مرور مكرر خودِ مشكل غرق نشويد. قدرت خود را حفظ كنيد و اطمينان داشته باشيد نيروي شما برتر از هر مشكلي در جهان است. مهم نيست در چه موقعيتي قرار گرفتهايد يا همين مشكل تا چه حد دشوار به نظر ميرسد. به خاطر داشته باشيد اين تنها يك مسابقه است و شما قادريد شيوهاي براي حل مشكل خود بيابيد. فقط قرار است كارهايي را كه قبلاً آموخته ايد دوباره انجام دهيد تا پيروز شويد.

2-تمام توان فكري خود را براي يافتن راه حل بسيج كنيد. براي تمركز يافتن بهترين راه نوشتن است. به خاطر داشته باشيد تنها بيست درصد وقت خود را براي شرح و توصيف خود مشكل صرف كنيد و هشتاد درصد باقيمانده را به يافتن راه حل بپردازيد.
3-بهترين، موثرترين و سريعترين برنامه را جهت رفع مشكل خود انتخاب كنيد و در اسرع وقت آن را به اجرا بگذاريد منتظر نمانيد. زمان بهترين ابزار براي شماست. به محض اينكه راه حلي يافتيد دست به كار شويد.

4-به نتايج برنامهي خود توجه كنيد. ازآنچه انجام دادهايد چه حاصل شده است؟آيا به رفع مشكل نزديكتر ميشويد و يا خود را بيشتر به درد سر انداخته ايد؟

5-اگر آنچه انجام ميدهيد كار ساز نيست فوراً شيوهي خود را تغيير دهيد. از تغيير نهراسيد انعطاف پذيري در انجام روشهاي گوناگون به شما توانايي حل هر گونه مشكل را خواهد بخشيد به جاي بستن همهي درها، با روي باز با هر راه حل احتمالي برخورد كنيد. از خود بپرسيد « چه ميشود اگر اين راه را در پيش گيرم؟ اگر كاري را كه هرگز انجام ندادهام در پيش گيرم چه خواهد شد؟»شايد با پرداختن به راه حلهايي كه به نظرتان احمقانه ميرسد، دست كم احتمالات جديدي به ذهنتان خطور كند كه شانس و فرصت بيشتري در اختيارتان بگذارد.
6-به خاطر بسپاريد كه همواره در اطراف شما الگوهاي موفقي وجود دارد مسلماً افراد ديگري قبل از شما آن را پشت سر گذاشته اند.

نزد آنها برويد و پاسخهاي مورد نياز خود را بدون تجربههاي تلخ بگيريد.

7-هفتمين كليد طلايي براي حل مشكل اين است كه باور خود در مورد مشكل را تغيير دهيد.

اغلب مردم به مشكلات به چشم درگيريهاي فرسايندهاي نگاه ميكنند كه هر روز جسم و روح آنها را ميآزارد اما من هنگام برخورد با هر مشكلي آن را به چشم يك مسابقه ميبينم و من عاشق مسابقه دادن هستم در واقع دست و پنجه نرم كردن با مشكلات، تفريح بسيار خوبي است؛ درست مثل يك بازي است. فقط بايد مراقب راههايي كه ميرويم باشيم تا از دور بازي كنار نرويم. (بهتر است شما نيز مفهوم مشكل را در ذهن خود تغيير دهيد و بدانيد مشكلات دريچههايي به سوي رشد و تعالي انسانها هستند. فرصتهايي كه به شما امكان شناخت خود و تواناييهايتان را ميبخشد. در زندگي من بزرگترين مشكلات و ناملايمات، بيشترين امكان رشد و شكوفايي را برايم مهيا كرده است )

سوالات مشكل گشا

همانطور كه قبلاً خوانديد، بر هر چه تمركز كنيد. همان را به دست ميآوريد و كانون تمركز فكرتان را سوالاتي كه از خود ميكنيد. تعيين خواهيد كرد. مدتها بود كه متوجه شده بودم مشكلات به هر حال پيش مي آيند. اگر بخواهم با ديگران در ارتباط باشم و يا كارهاي مهمي در زندگي انجام دهم بايد با مشكلات دست و پنجه نرم كنم. پس تصميم گرفتم براي بالا بردن تواناييام در حل مشكلات از خود سوالاتي بكنم كه به جاي اينكه مرا در مشكلات غوطهور سازد، راههايي پيش رويم قرار دهد. بنابر اين براي خود چهار سوال طرح كردم و به آنها نام سوالات مشكل گشا دادم. شما نيز ميتوانيد از اين سوالات براي حل مشكلات خود بهره گيريد.
به اندازهي مشكل كاري نداريم چرا كه تمام مشكلات كوچك نيز در ابتدا بسيار بزرگ به نظر ميرسند. اين سوالات براي هر نوع مشكلي كار ساز است.

اخيراً حدود بيست و پنج سمينار را در طي بيست و هشت روز ترتيب دادم بسيار خسته بودم و زماني كه برگشتم احساس ميكردم تواني برايم باقي نمانده است، علاوه بر اين وقتي به خانه رسيدم صدها پيام يافتم كه بايست به آ نها پاسخ ميدادم دست كم مي بايد چهل و هشت ساعت در خانه بمانم و فقط به اين پيامها پاسخ دهم جوش آورده بودم از خودم سوالات ناراحت كنندهاي ميكردم كه لحظه به لحظه بر عصبانيتام ميافزود: «خدايا چگونه بايد اين همه كار را انجام دهم؟ چرا نبايد هيچ زماني براي خودم داشته باشم» اما خيلي زود با خودم كنار آمدم. به خود گفتم اصل مطلب اين است كه من ميخواهم از زندگي لذت ببرم، پس بهتر است به جاي ناراحتي به حل مشكل بپردازم بنابر اين چهار سوال مهم از خود كردم:

1-از اين مشكل چه نتيجه ي شايسته اي عايدم خواهد شد؟

خوب مسلماً هيچ. بنابر اين شكل سوال خود را اصلاح كردم و پرسيدم:در اين مشكل چه نتيجهي شايستهاي ميتوانم پيدا كنم؟ در ابتدا تصور كردم بايد از كسانيكه ميخواستند پاسخشان را بدهم عذر خواهي كنم. اما به اين نتيجه رسيدم كه اين كار به هيچ عنوان موجب خوشحالي من نخواهد شد زيرا مشاورهي آنها با من ميتواند تفاوت بزرگي در زندگيشان به وجود آورد و اين تغيير براي من نيز بسيار هيجان انگيز خواهد بود.

2-تنها مسئلهاي كه مرا ناراحت ميكند چيست؟

اين سوال اين پيش زمينه را به ذهن خواهد بخشيد كه هر چيز كامل و عالي است، به جز يك نكته. در مورد مشكل من، آنچه موجب ناراحتيام ميگرديد اين بود كه من زمان كافي براي زندگي شخصي خود نداشتم.

3-تمايل دارم اين كار را به چه طريقي انجام دهم؟

باز هم پيش زمينهي مثبتي به ذهن ميبخشم: ميخواهم در اين زمينه كاري انجام دهم، اما چگونه؟ اين روش شيوهي خوبي براي نگاه كردن به دنياست و موجب ميشود به جاي غرق شدن در خودِ مشكل، دربارهي راه حل بينديشيد. مغز من به اين نتيجه رسيد: خوب ميتوانم به جاي مشاورهي حضوري با تلفن به مراجعان پاسخ دهم، بدين شكل زمان بيشتري براي خودم خواهم داشت. و علاوه بر اين ميتوانم به وظيفه ي خود عمل كنم.

4-احتمالاً مهمترين سوال: چگونه ميتوانم براي حل مشكل خود برنامهاي تنظيم كنم كه از انجام آن لذت ببرم؟ چطور ميتوانم به تمام اين افراد پاسخ دهم و از اين كار لذت ببرم؟ چون سوال خوبي كرده بودم مغز من فورن پاسخ داد. مغز من گفت: چرا تلفن و كامپيوتر خود را بيرون از خانه نميبري؟ من فورن برنامهاي براي گردش و مسافرت با اعضاي خانوادهام ترتيب دادم و از همانجا با همهي مراجعان تلفني تماس گرفتم و گفتم «هي، من از كنار ساحل با شما صحبت ميكنم! براي بالا بردن كيفيت زندگي خود چه كرديد؟» بدين شكل ضمن تماس با همه خودم نيز واقعن خوشحال بودم.

تمرين امروز:

براي حل يكي از مشكلات خود از اين چهار سوال استفاده كنيد: اين سوالات را در دفترچهي موفقيت خود يادداشت كرده و به آنها پاسخ دهيد.

1-از اين مشكل چه نتيجهي شايستهاي عايدم خواهد شد؟

2-تنها مسئلهاي كه مرا ناراحت ميكند چيست؟

3-تمايل دارم اين كار را به چه طريقي انجام دهم؟

4-چگونه ميتوانم براي حل مشكل خود برنامهاي تنظيم كنم كه از انجام ان لذت ببرم؟

(با مشكلات خود بازي كنيد، از انها لذت ببريد و با آنها رشد كنيد)