آستین رگلان، طریقه وصل آستین ساده و دو تکه

آستین رگلان

جلوی آستین ها را که با علامت دو خط علامت گذاری شده،از رو به حلقه های آستین جلوی لباس بدوزید.اضافه درز ها را به طرف آستین ها اتو زده و در مدل هایی که ذکر شده باشد،یک بار نزدیک درز و یک بار دیگر با فاصله تعیین شده،روی آن ها را چرخ کاری کنید.پشت آستین ها را به همین ترتیب به حلقه های آستین پشت لباس بدوزید. درز پهلوها و آستین ها را یکسره بدوزید.اضافه درزها را به طرف پشت اتو زده و روی آن ها را چرخ کاری کنید.

 

طریقه وصل آستین

  • آستین ساده

روش 1: درز سرشانه ها را بدوزید.وسط بالای آستین و وسط پشت آستین را با یک خط و وسط جلوی آستین را با دو خط علامت گذاری کنید.آستین ها را با انطباق خط وسط بالای آستین با درز سرشانه ها با یک سانتی متر اضافه(یا به اندازه تعیین شده) به حلقه های آستین بدوزید.اضافه درز ها را به طرف بالا(به طرف لباس) اتو بزنید و در مدل هایی که ذکر شده باشد،یک بار نزدیک درز و یک بار با فاصله تعیین شده،روی حلقه های آستین،چرخ کاری کنید.درز پهلو ها و آستین ها را یکسره بدوزید و اضافه درز ها را به طرف پشت اتو بزنید.

روش 2: قسمت هلال بالای آستین را به صورت یک ردیف دوخت،بدوزید.بعد کمی نخ را بکشید،تا قسمت بالای هلال کمی جمع شود،ولی چنین نیافتد.(خورد دهید) بعد آستین را داخل حلقه لباس قرار دهید،طوری که علامت های آستین درست روی علامت های حلقه قرار گیرد و خط وسط آستین با درز سرشانه تلاقی نماید.اگر پارچه شما پشمی است،قسمت هلال را اول کمی نم دهید و بعد با سر اتو روی آن را اتو بزنید.

روش 3: بالای آستین را بین علائمی(که ممکن است ستاره،دایره و یا علامت چین باشد) که گذاشته شده خورد بدهید.آستین را داخل لباس کرده و سپس آن را در حالی که علائم روی بالاتنه با روی آستین هم چنین خط وسط آستین با درز سرشانه بر هم منطبق باشد کوک بزنید.چین های روی آستین را با دست مرتب کرده و اطراف حلقه را بدوزید.

 

آستین 2 تکه،مخصوص کت و پالتو

درز جلوی آستین را با بخار به اندازه ای کش بدهید تا درازای آن به اندازه درازای درز پشت آستین شود.درز جلوی آستین را بدوزید،برای لبه آستین یک نوار از پارچه لایی،به عرض 4 سانتی متر ببرید و به اطراف لبه آستین کوک زده یا با اتو بچسبانید.درز پشت آستین را،در صورتی که درز روی آستین را کمی به آن خورد میدهید،بدوزید.لبه آستین را تا بگذارید.اگر آستین چاک دارد،چاک آستین را باز گذاشته،اضافه درز چاک را بعد از تا گذاشتن اتو کرده و روی آن دکمه را بدوزید.