اصطلاحات پارچه

اصطلاحات پارچه

موفقیت در کارخیاطی به درست تا زدن پارچه و قرار دادن دقیق الگوها روی آن بستگی دارد.بناراین یادگیری اصطلاحاتی در الگوهای تجاری بکار میروند،اهمیت زیادی دارد.بعضی پارچه ها بستگی به این که به راه طولی یا عرض پارچه بریده شوند،کاملا متفاوت هستند.کاهی طرح ها و نقش و نگار ها ممکن است در آخر کار برعکس در بیایند.بیشتر پارچه ها به این صورت بریده میشوند،که پارچه را دولا کرده،به طوری که دو روی پارچه بر روی هم قرار گیرد.حالا این تا کردن میتواند از عرض و یا از طول پارچه باشد.پارچه های پرز داری که طرح و یا بافتی بیرونی(برجسته)دارند فقط باید به راه پارچه (خواب پارچه)تا شوند.

 

اریب

هر خط موربی که بافت پارچه را قطع کند اریب نام دارد.پارچه ای که اریب بریده میشود،بیشتر از پارچه ای که به راه پارچه بریده میشود کش می آید.بیشترین حالت کش آمدن پارچه وقتی است که پارچه به صورت اریب راست(قائمه)باشد.و این بدان معناست که لبه ترکی پارچه به اندازه ای تا شود که موازی خط تای عرضی پارچه باشد.الگوی اریب به زیبایی چین میخورند.نوار های اریب برای مغزی دوزی و نوار دوزی لبه های گرد کاربرد دارند.

 

تای پارچه

پارچه ها معمولا به دور لوله و یا طاقه ای(مقوایی صاف)پیچیده شده اند،وبه این صورت به فروش میرسند.پارچه های کم عرض به صورت تخته ای،که دولبه اش ترکی است عرضه میشوند.ولی اغلب پارچه ها از وسط خط طولی پارچه،نصف شده و تا میشوند.بطوری که دولبه ترکی روی هم قرار میگیرند.این تا برای درز هایی که درست وسط جلو هستند استفاده میشود.و باید در مرکز طرح و نقش بزرگ قرار گیرد.تاهای از عرض پارچه برای برش تکه های عریض به کار میروند.

 

راه پارچه

پارچه ها از دو مجموعه رشته نخ بافته میشوند.تار های عرض یا پود به رو و زیر نخ های تار که محکم تر هستند میروند.تارها در طول پارچه هستند.راه پارچه جهتی است که تارها بافته میشوند.تا پارچه به موازات ترکی و درازای پارچه حرکت میکند،در حالیکه پود بر ترکی و در عرض پارچه حرکت میکند.

 

ترکی

این نوار صاف و باریک در دو طرف درازای پارچه میباشد.تارهای محکم و بسیار به هم تنیده هستند،که یک لبه محکم پایانی را بوجود می آورد.برای درزهای وسط پشت و یا درزهای زیپ و یا درز زیپ کوسن ها بسیار مناسب است.در بعضی پارچه ها مثل پارچه های کشبافت،بیشتر وقت ها ترکی نامنظم و بریده بریده است که بهتر است آن را ببریم.