پارچه های گونی بافت

پارچه های گونی بافت

این نوع پارچه ها که تار و پودی نا منظم دارند،به صورت صنعتی ساخته میشوند و شبیه پارچه های دست بافت به نظر میرسند.هنگام دوخت پارچه را خیلی راحت و نرم با دستتان نگه دارید و باید خیلی مواظب باشید که ریش ریش نشود.

انتخاب مدل:این نوع پارچه ها بهتر است از مدل هایی استفاده کنید که احتیاج به لایی،آستر و حتی المقدور زیپ و دکمه نداشته باشد.مدل های ساده برای این نوع پارچه ها بهتر است. هرکدام از انواع این نوع پارچه ها،از نظر ایست باهم دیگر فرق دارند و مانند پارچه های معمولی نیستند. بنابراین هنگام انتخاب مدل برای این نوع پارچه ها،دقت کنید. پارچه را ابتدا روی بدنتان امتحان کنید تا ببینید چطور روی بدن قرار میگیرد و ایست آن چطور است. پارچه را روی دستتان بیاندازید و دستتان را خم کنید تا ببینید تا چه اندازه خودش را میکشد. (برای این که بفهمید این پارچه چقدر حالت انعطاف دارد پارچه را کمی بکشید،و به تغییرات آن دقت کنید.)

طریقه آماده کردن پارچه برای برش:

قبل از برش،بهتر است پارچه های گونی بافت را آب بیاندارید،زیرا ممکن است کمی آب برود.سپس در هوای آزاد خشک کنید.هیچ گاه از خشک کن ماشین لباسشویی استفاده نکنید. زیرا گرمای ماشین،باعث جمع شدن پارچه میشود. برای جلوگیری از ریش ریش شدن پارچه هنگام شستشو، ابتدا لبه های پارچه را به صورت زیگزاگ پاکدوزی کنید، بااین که با یک نواراریب لبه های آن را بدوزید.

طریقه قراردادن الگو، برش و علامت گذاری:

به دلیل اینکه پارچه ها ی گونی بافت خشن و ناهموار هستند.هنگام قرار دادن الگو روی پارچه،توجه کنید که پارچه صاف و مستقیم باشد وتاروپود پارچه کج نباشد.درغیراین صورتبعد از دوخت لباس کج می ایستد و عیب آن کاملامشخص خواهد بود.برای این که نتیجه خوبی بدست آورید،پارچه را از قسمت روی آن،یک لا، به روی میز برش پهن کنید وسپس آن را خوب صاف کنید،بعد الگو را روی پارچه قرار دهید و با سنجاق های نزدیک به هم الگو را روی پارچه ثابت کنید.همچنین به دلیل این که پارچه های گونی بافت به راحتی ریش ریش میشوند. موقع برش 2/5 سانتی متر زاپاس برای دوخت آن اضافه کنید.