تا زدن پارچه های ضخیم

تا زدن پارچه های ضخیم

لباس هایی که از پارچه های ضخیم درست شده اند مانند پالتو، کت و غیره، خیلی مهم است که به هنگام تا زدن پایین لباس، وزن آن روی ردیف های دوخت تقسیم شود. برای اینکه (تا)ی پایین لباس، خودش را نیاندازد و خوش ایست باشد، به خصوص اگر اندازه (تا) بلند و ضخیم باشد، حتما باید با دو یا سه ردیف دوخت،تا دوخته شود.

همچنین میتوانید با نوعی لایی خیلی ظریف، جایی را که تا می خورد، بپوشانید. سپس لبه ها را با یک نوار با دوخت زیگزاک بزنید. هنگام دوخت نخ را زیاد نکشید زیرا پارچه حالت چین خوردگی پیدا می کند.

 

روش تا زدن پارچه های ضخیم:

1- حاشیه تا را لایی دار کنید و لبه را با نوار بپوشانید و با دوخت زیگزاک روی آن را بدوزید. روی لبه و تا را اتو کنید. طول تا را سنجاق زده و از نیمه تا، با دوخت زیگزاک،با دست از داخل تا، آن را بدوزید.

2- سنجاق ها را بالاتر از جاییکه زیگزاک زده بودید، قرا دهید و لبه را کمی برگردانید به طرف خارج و یک دوخت دیگر در طول لبه به صورت زیگزاک، با دست انجام دهید.