جادکمه مخفی (سجاف مخفی)

سجاف مخفی را در دوصورت میتوان در مدل استفاده کرد یکی این که مخفی بودن جادکمه و در معرض دید نبودن دکمه ها، به زیبایی لباس می افزاید و یا اینکه ممکن است پارچه مصرفی شما بسیار نازک و ظریف باشد، در نتیجه ایجاد جادکمه ها از ظرافت و زیبایی کار می کاهد. در این صورت میتوانید از یک نوار جادکمه مخفی استفاده کنید. بدین ترتیب یک نوار به طول قسمتی که قرار است دکمه بر روی آن دوخته شود آماده کنید. این نوار را میتوانید از پارچه لباس و یا این که آستری تهیه کنید. اگر پارچه شما خیلی ظریف و لطیف بود، نصف نوار را لایی دار کنید.البته همیشه به یاد داشته باشید قسمتی را که جادکمه میزنید،لایی دار کنید، زیرا جادکمه ها زیباتر و بهتر خواهند شد. همچنین عرض نوار را باتوجه به اندازه جادکمه به اضافه یک تا 15 سانتی متر بیشتر از لبه لباس برای دکمه های کوچک و 2 تا 3 سانتی متر برای دکمه های بزرگ،انتخاب کنید. برای زدن جادکمه بر روی پارچه های ابریشمی از نخ های ظریف و مخصوص این قبیل پارچه ها استفاده کنید. همچنین برای این نوع پارچه ها همیشه از سوزن جدید استفاده کنید، زیرا مطمئن خواهید بود که پارچه شما نخ کش نمیشود.

روش دوخت جادکمه مخفی با سجاف سرخود

1- به سمت راست الگو بالاتنه جلو،115 سانتی متر و سمت چپ بالاتنه را 65 سانتی متر اضافه کنید و سپس الگو را روی پارچه قرار دهید و ببرید.

2- سمت راست بالاتنه جلو را 10 سانتی متر تا بزنید و با اتو روی آن خط بیلندازید. سپس قسمت تا شده را باز کنید و همان قسمت را دوباره از وسط تا بزنید و روی آن را اتو کنید و به همان صورت بماند.

3- جادکمه ها از فاصله 1 سانتی متری لبه روی دولای پارچه زده شده است.

 

راهنمایی هایی برای زدن جادکمه

1- اگر از لایی برای قسمتی که قرار است جادکمه بزنید استفاده نمیکنید. در این صورت یک ورق کاغذ زیر پارچه،جایی را که میخواهید جادکمه بزنید، قرار دهید. این کار مانع از جمع شدن پارچه ( به خصوص پارچه های ظریف و سر) میشود و پارچه به راحتی از زیر چرخ عبور میکند.

2- جهت جلوگیری از ریش ریش شدن جا دکمه، یک قطره از مایع مخصوص ( سیلیکون) را درست وسط جادکمه از پشت لباس بریزید و به وسیله خلال دندان، روی خط قسمت وسط جادکمه بمالید. سپس بگذارید خوب خشک شود. این عمل را قبل از باز کردن جادکمه انجام دهید.

3- برای اینکه جادکمه خیلی خوب و تمیز باز شود میتوانید از یک وسیله نوک تیز،یا قیچی نوک تیز و باریک و یا تیغ اصلاح استفاده کنید. همچنین برای جلوگیری از بریدن نوک های جادکمه از دوسنجاق کمک بگیرید. سنجاق ها را به دوطرف جادکمه بزنید و سپس جادکمه را باز کنید. این عمل مانع از بریدن لبه جادکمه میشود.

4- سپس خط تا شده اول را از 25 سانتی متری از لبه دولا پارچه، بدوزید و روی قسمت چرخ کاری را اتو کنید تا صاف شود.

5- لبه آزاد دوخته شده را که جادکمه بر روی آن قرار گرفته، به طرف بیرون تا بزنید و رو آن را از طرف پشت (پشت جادکمه ) اتو بزنید.

6- سمت چپ بالاتنه جلو را 5 سانتی متر به طرف پشت تا بزنید و اتو کنید. دوباره قسمت تا شده را تا بزنید که 25 سانتی متر میشود و روی آن را اتو کنید سپس روی قسمت تاشده دوم را از رو چرخ کاری کرده و دکمه ها را روی سه لایه پارچه بدوزید.