جنس و بافت پارچه های کلاسیک

این گروه از پارچه ها شبیه به نظر می آیند. پارچه هایی که دارای طرح های بافته شده بر روی پارچه میباشند و یا پارچه هایی با طرح چاپی،که هنگام قرار دادن الگو بر روی آن ها، بادقت کامل و کافی را در نظر داشته باشید.در اینجا چند نوع از پارچه ها را باهم بررسی میکنیم.

1- پارچه گونی بافت: این نوع پارچه ها بافت خشن و نامنظم دارند و به آسانی نخ کش میشوند.مشکل عمده و اصلی این نوع پارچه ها این است که به هنگام دوخت آن،باید مواظب بود تا نخ های پارچه کشیده نشود و پارچه ریش ریش نشود.

2- پارچه های اسکاتلندی: این نوع پارچه ها توجه مخصوصی را برای قراردادن الگو بر روی آن طلب میکند. الگو را بر روی پارچه باید طوری قرار دهید که رنگ های اصلی پارچه و یا به هنگام کوک زدن باید دقت کنید تا طرح های پارچه با هم هماهنگی داشته باشد.

3- پارچه های راه راه: در مورد این پارچه ها نیز،باید همان دقت پارچه های چهارخانه را در نظر داشت. برای این که راه های پارچه را با مدل خود مطابقت دهیم،باید هنگام برش و همچنین موقع کوک زدن، دقت کافی داشته باشیم تا نتیجه خوبی بدست آوریم.

4- پارچه هایی با طرح بزرگ: طرح این نوع پارچه ها میتواند خیلی بزرگ باشد، طوری که طرح ها گاهی تا حدود 60 سانتی متر برسد. به همین دلیل این گروه پارچه های طرح دار جزو پارچه هایی هستند که برای برش نیاز به دقت و توجه کافی دارند. به هنگام قرار دادن الگو روی پارچه،باید توجه داشت که طرح ها و نقش های آن در یک راستا باشند.

5- پارچه های کج راه: این گونه پارچه ها به دو گونه هستند، یا اینکه کج راه هایی به صورت چاپی است.و یا تار و پود ها به صورت کج راه بافته میشود.برای پارچه هایی که راه های آن به صورت اریب و کج راه است، باید مدلی را انتخاب کنید که با این نوع پارچه ها هماهنگ باشد.همچنین الگو را روی پارچه طوری قرار دهید که راه های آن درست قرار گیرد و لباس جلوه زیبایی داشته باشد.

6- پارچه گاباردین: این نوع پارچه ها بافتی انبوه و فشرده دارند و معمولا از جنس پشمی، نخی و یا مخلوطی از نخ و پولی استر تهیه میشوند. قسمت روی آن بافتی برجسته و به صورت اریب دارد. این نوع پارچه بسیار محکم است. این پارچه ممکن است به راحتی هنگام دوخت و یا اتو کشی،صدمه ببیند. درمورد این نوع پارچه ها باید همان دقتی را که درمورد پارچه های کرک دار به کار میبرید،در نظر داشته باشی، تا در پایان کار رنگ لباس یکنواخت و یک جور باشد و حالت سایه روشن پیدا نکند.

7- مخمل: بر روی تمام سطح این نوع مخمل، پرز ها به صورت یکدست پراکنده است و برجسته تر از مخمل های از نوع معمولی میباشد. بافت آن به گونه ای است که تار های افقی آن درازتر از نوع معمولی آن است و به صورت حلقه روی تار های عمودی بافته شده است. این باعث میشود که یک نوع پرز انبوه و یکدست به پارچه بدهد.

8- مخمل معمولی: این نوع مخمل سبک و نرم است که سطح پرز های آن برش خورده و کوتاه تر از نوع بالا میباشد. دوخت و اتو کشی این نوع پارچه ها روش های خاصی را می طلبد.

9- مخمل کبریتی: این نوع مخمل به شکل راه راه است که یک در میان پرز های آن برش بیشتری خورده و کوتاه تر از راه های برجسته آن است و موقع دوخت و اتو کشی روش های خاصی را لازم دارد.