چین های اریب

چین های حلقه ای که به صورت اریب برش میخورند،ایست زیبایی دارند و به حالت پف کرده باقی میمانند.زیرا اریب پارچه تا نمیخورد و در مقابل چروک شدن هم مقاومت دارد.این نوع چین ها،بیشتر از نوع معمولی آن(راه پارچه)چین میخورند و کمی هم به دلیل استفاده از اریب پارچه،حالت کشی دارند.لبه های برش خورده به دلیل اینکه از اریب پارچه گرفته شده اند،ریش ریش نمیشوند،در نتیجه اغلب نیازی به پاکدوزی ندارند.برای تهیه چین های اریب یک نوار به بلندی دوبرابر پهنای چین برش دهید و سپس تا بزنید.این چین ها به سه یا چهار ردیف نخ برای چین دادن نیاز دارند.زیرا این عمل باعث میشود که هنگام وصل به بالاتنه به صورت صاف و منظم بمانند.چین هایی که به بالاتنه های بلند وصل میشوند،درصورت تمایل،شما میتوانید از ارگانزا که باید به صورت اریب برش داده شود،استفاده کنید.جهت دقیق و منظم بودن چین ها،هنگام برش،با صابون یا مداد مخصوص،خط برش را علامت بزنید.برای نوار پرچین،از اریب پارچه 3یا4برابر درازتر و2برابر پهن تر از اندازه تمام شده،برش بزنید.همچنین بیش از 3 سانتی متر زاپاس برای لبه حاشیه که میخواهید چین کش کنید،منظور کنید.برای نوار کم چین،یک نوار از 1/5 برابر تا2/5 برابر درازای تمام شده،برش بزنید.

روش دوخت چین به صورت اریب:

1-نوارچین را از اریب پارچه برش دهید.اگرچین ها به بالاتنه هایی که بلندتر است وصل میشود،میتوانید برای زیبایی کار و ایست خوب چین ها،یک نوار به طول چین ونصف پهنای آن از پارچه ارگانزا به صورت اریب برش بزنید.

2-درزهای ارگانزا و چین ها را هرکدام به طور جداگانه بدوزید و اتو کنید. پارچه چین را از وسط تا بزنید و نوار ارگانزا را داخل چین قرار داده،طوری که درزهای آن درست مقابل درز پارچه قرارگیرد.سه لبه پارچه را روی یک خط قرار دهید وسنجاق بزنید.(بهتر است این کار را روی میز انجام دهید).

3-سه ردیف دوخت،که اولی روی خط اصلی دوخت باشد،و دوتای دیگر با فواصل کمتر از اولی،انجام دهید. هر سه نخ را به طور همزمان باهم بکشید و چین ها را درتمام طول نوار به طور منظم پخش کنید. سپس سر نخ را گره بزنید.

4-نوار چین را از طرف رو روی بالاتنه قرار دهید و لبه آزاد آن را مرتب کنید و سپس اطراف آن را بدوزید.یکبار هم از سه میلی متری به طرف داخل بدوزید. لبه ها را به صورت پله ای قیچی کنید.تا محل وصل چین به بالاتنه ضخیم نشود