شو هنرجویی زمستان 1396

یکی دیگر از رویدادهای بزرگی که در آکادمی مد جوادی رقم خورد، گردهمایی هنرجویان قدیم و جدید و تازه شدن دیدارها بود.
از این رو طی دعوتی رسمی از تک تک هنرجویان شروع این مراسم رقم خورد.
از آنجایی که مدیریت مجموعه(سرکار خانم شهناز جوادی) در تمامی رویدادها و گردهمایی ها سعی در خروجی خوب و هدفمندی دارند تصمیم بر این شد از مدعوین درخواست شود که با نمونه دوخت های فاخر خود در کنار بقیه دوستان حضور پیدا کنند.
ایده این گردهمایی رفته رفته پخته تر شد و تبدیل به یک شوی لباس درون سازمانی شد…
ایده ای که بسیار پر محتوا به اجرا درآمد، باب آشنایی هنرجویان قدیم و جدید فراهم شد، لباسهای فاخری که ارائه شد و افتخاری دیگر در دفتر افتخارات آکادمی ثبت شد.❤️