نمونه دوخت لباس شب، نامزدی و عروس

همه دختر ها از همان زمان کودکی خود را داخل لباس عروس مجسم کرده اند و با این رویا بزرگ شده اند. پوشیدن لباس عروس آنقدر حس زیبا و قشنگی است که با هیچ کلمه ای قابل توصیف نیست.

هرچند لباس نامزدی به مجللی لباس عروس نیست، اما نوعی لباس خاص بوده که برای آغاز دوران نامزدی در تن عروس خانم مهمان می شود همین که عروس ها با این لباس نامزدی خود را به دوستان و آشنایان اعلام می کنند کافی است وقت و وسواس زیادی درانتخاب به خرج دهند.