نمونه کار هنرآموزان آکادمی مد جوادی در«جشنواره دوخت زیبای من»

آکادمی مد جوادی مفتخر است که در طول سال ها فعالیت آموزشی خود،جدای از بحث ارتقاء توانمندی های هنرجویان،سعی در انگیزه بخشیدن به زنان هنرمند این مجموعه داشته باشد.
در راستای تحقق این هدف بزرگ برنامه ریزی هایی صورت گرفته شد و همچنان هم ایده هایی برای ادامه دار شدن این برنامه ها وجود دارد.
برنامه هایی نظیر رویداد بزرگِ *دوخت زیبای من* که ایده آن در سال ۱۳۹۸ مطرح و با استقبال زیادی روبرو شد.
بنابراین با توجه به شکل گیری گسترده فضای اینستاگرام برآن شدیم که از مرحله ایده به اجرا برسیم و به شکل مسابقه اینستاگرامی از هنرجویان آکادمی خواستیم که نمونه های دوختی خود را برای ما بصورت عکس های با کیفیت ارسال و بعد از بررسی در مسابقه شرکت کنند…