شب و عروس

راز یک لباس شب زیبا و خوش فرم و بعضی از تاپ ها،فنر هایی است که در این نوع لباس ها استفاده میشود. این فنر ها به شکل ها و مدل های متفاوت وجود دارند. بعضی از آنها به صورت نوار،از لایی مخصوص که پارچه ای نیست و از نوع پولی استر میباشدو، ساخته شده اند. بعضی نیز روکش پوپلین دارند و یک نوع دیگری هم وجود دارد که بدون روکش و فلزی میباشد. لباس هایی را که فنر به آن میدوزند،کاملا به بدن

می چسبد و گاهی برای راحتی کمی لباس را آزاد درست میکنند. کسانی که دارای سینه های بزرگی میباشند، باید از فنر در لباس هایی که بدون سرشانه باشد،استفاده کنند. این باعث میشود که بالاتنه خارج از جای خود قرار نگیرد. این فنرها میتوانند در هر کدام از قسمت های یک لباس،با آستر و یا بدون آستر وصل شوند. این فنرها لباس را کاملا خوب نگاه می دارند و معمولا بر روی دوخت های عمود دوخته میشوند.

در بالاتنه هایی که بدون آستر می باشد،مستقیما روی لبه های دوخت،قرارمیگیرند و کاملا منحنی باقی می مانند. روی بالاتنه،فنر هایی که حالت ارتجاعی دارند،بیشتر استفاده میشوند. به این صورت که نوک آن به طرف بدن قرار میگیرد و به بدن میچسبد. این نوع لباس ها که در اندازه و سایز مورد نظر دوخته شده،کاملا روی بدن ثابت و خوش فرم می ماند.

روش دوخت فنر های پلاستیکی:

1-یک نوار( فنر پلاستیکی روکش دار)، 2/5 سانتی متر بلند تر از اندازه مورد نظرتان ببرید.

2-روکش نوار را کمی به سمت پایین فشار دهید و نوک آن را از روکش خود بیرون آورید ( البته نه همه آن را) و یک سانتی متر از فنر را ببرید، سر نوار را کمی گرد کنید، همین کار را روی قسمت دیگر نوار انجام دهید.

3-دو سر فنر را به طرف زیر تا بزنید و نوار را روی درز قرار دهید. به صورتی که حالت منحنی آن به طرف بدن باشد.

4-لبه های روکش نوار را روی درز دوخته شده و یا روی آستر لباس با پایه معمولی بدوزید.

روش دوخت نوار فلزی از جنس پولی پروپلین :

1-فنر را به اندازه مورد نظر ببرید. دوتکه نوار را به پهنای یک سانتی متر و طول 2/5 سانتی متر ببرید و از وسط تا بزنید . انتهای فنر را داخل نوار بگذارید و روی آن را دوبار بدوزید.

2-فنر را روی محل مورد نظر قرار دهید، طوری که منحنی آن به طرف بدن باشد و روی لبه حاشیه نوار، که درست بر روی درز دوخت بالاتنه یا روی آستری قرار گرفته باشد با پایه معمولی بدوزید.