طریقه دوخت لبه های ضخیم

1- شروع دوخت: یک تکه مقوا کلفت یا یک تکه تخته (به ضخامت 2 الی 3 میلی متر)را پشت پایه چرخ طوری که سوزنوارد پارچه شود و با تخته و یا مقوا برخورد نکند قراردهید.سپس چرخ کاری را روی پارچه انجام دهید.

2- عبور از دوخت ضخیم و مستقیم: ابتدا دوخت را بر روی لبه ضخیم شروع کنید و تاجایی که امکان دارد دوخت را ادامه دهید.هنگامی که پایه شروع به بلند شدن میکند یک تکه تخته یا مقوا در پشت پایه چرخ قرار دهید.

3- دوخت لبه های ضخیمی که در وسط کار قرار دارد به این صورت است که ابتدا روی دوخت را تا زمانی که پایه شروع به خم شدن یا کج شدن میکند بدوزید. سپس مقوا یا تخته را در جلو دوخت قراردهید. هنگامی که پایه روی درز کاملا می نشیند و خم یا بالا نمی آید وسیله را بردارید.

انواع دوخت معمولی بر روی جیر

انواع دوخت معمولی بر روی جیر

1- دوخت ساده: از فاصله یک سانتی متری از لبه درز،دو لبه پارچه را بر روی هم قرار دهید و بدوزید.سپس دو لبه را باز کرده و با یک تکه چوب روی درز دوخته شده فشار دهید،برای صاف شدن دوخت به آن بخار دهید.برای اصف نگه داشتن دوخت میتوانید زیر هر یک از قسمت زاپاس،نوار لایی چسبان مخصوص به پهنای 5 میلی متر بچسبانید.برای این منظور از بالشتک مخصوص استفاده کنید.

2- دوخت ساده از رو: میتوانید از نخ های مخصوصی که بی رنگ هستند استفاده کنید تا از روی کار دیده نشود. زیرا دوخت لای پرزهای پارچه مخفی میشود.همچنین میتوانید از نخ هایی که برای رو کاری این گونه پارچه ها وجود دارد،استفاده کنید.

3- دوخت برای محکم کاری: درز دوخته شده را به یک جهت بخوابانید.سپس لبه را از فاصله 5 میلی متری دوخت تا بزنید و به فاصله 5 میلی متری از لبه تا زده شده روی آن را بدوزید که تقریبا از یک میلی متری دوخت زیر میباشد.

 

طریقه دوخت از رو

1- محل دوخت را روی پارچه به وسیله صابون خیاطی یا مداد مخصوص علامت گذاری کنید. این قسمت بعدا زیر کار قرار میگیرد و دیده نمیشود.

2- نوار چسب دوطرفه را از 3 میلی متری جایی که علامت زده شده بچسبانید.از تکه های 30 سانتی متری استفاده کنید تا کنترل آن راحت تر باشد.کاغذ روی چسب را بردارید و پارچه ای را که باید روی آن دوخته شود را روی چسب با انگشت فشار دهید. میتوانید از لایی چسب به طریقی که قبلا گفته شد یا خمیر چسب نیز استفاده کنید.

3- سپس روی قسمت مورد نظر را از رو چرخ کاری کنید.اگر نوار چسبی که به کار برده اید در آب حل نمیشود،بعد از دوخت آن را بردارید.